Destacats

Circular de Foment amb informacions referents al COVID-19 (15 maig 2020)

  • Instrucció 11/2020, de 14 de maig de 2020, de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els procediments administratius per la tramitació els ERTO derivats de força major del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març. Descarregar
  • Finestreta única pel finançamentde la recerca i la innovació: European Research Area (ERA) corona platform. Descarregar

Llegir més

Circular de Foment amb informacions relatives al COVID-19 (13 maig 2020)

  • FMI: Les pandèmies releguen encara més als pobres. Descarregar
  • Orientacions de la Comissió Europea sobre com reprendre de forma segura els viatges i reiniciar el turisme europeu. Descarregar
  • La Comissió Europea aprova les ajudes públiques proposades per Polònia, Malta, Letònia i Croàcia per fer front a l’impacte econòmic del coronavirus. Descarregar
Llegir més

Circular de Foment amb informacions relatives al COVID-19 (12 maig 2020)

  • L’Eurogrup acorda l’instrument de Suport a la Crisi Pandèmica per valor de 240.000 milions d’euros. Descarregar
  • La Comissió Europea amplia el Marc Temporal d’ajudes d’estat a les mesures relatives a la recapitalització i el deute subordinat. Descarregar
  • La Comissió Europea convida als Estats membres a prorrogar la restricció dels viatges no essencials a la UE fins al 15 de juny. Descarrega
  • Política Econòmica d’Úrgència: Ordre TMA/400/20201, de 9 de maig, del Govern d’Espanya. Descarregar
  • Política Econòmica d’Urgència:Ordre SND/399/2020(1), de 9 de maig, del Govern d’Espanya. Descarregar

Llegir més