En aquesta circular podeu consultar els requisits i els tràmits per accedir als ajuts
per a les persones treballadores autònomes que acreditin una reducció involuntària i dràstica de la seva facturació.