Cronicaglobal.elespanol.com – Cristina Farrés, 1 juliol 2017

Entrevista a Núria Aymerich, secretària general del CIESC

Llegir entrevista