Archives for Actualitat

Sabadell tèxtil. De la tradició a la innovació (Cicle de xerrades organitzat pel Gremi de Fabricants i per la Fundació Bosch i Cardellach)

La Fundació Bosch i Cardellach i el Gremi de Fabricants de Sabadell organitzen el cicle de xerrades Sabadell Tèxtil. De la tradició a la innovació, amb l’objectiu de posar en valor el sector i transmetre quin és el seu moment actual i quina ha estat la seva transformació.

La tradició tèxtil de Sabadell ha configurat la fisonomia de la ciutat, evolucionant des d’una societat manufacturera a una societat industrial, des dels antics paraires a la fabricació intel·ligent. Aquestes evolucions tecnològiques esdevenen en transformacions econòmiques, laborals, socials, sense les que no es podria comprendre el Sabadell d’avui.

Es tracta d’un actiu històric que s’ha transformat en el temps i que s’ha actualitzat als requeriments de cada moment, i volem fer visible aquesta fortalesa de transformació i permanència del sector. El tèxtil envolta la nostra quotidianitat (vestir, llar, transport, indústria, agricultura…) i per això cal posar en valor la seva importància a les nostres vides i l’aportació que la indústria tèxtil fa a la societat.

Al cicle, d’octubre de 2021 fins març de 2022, comptarem amb el coneixement, expertesa i vivències de professionals, historiadors, empresaris i persones vinculades al sector tèxtil.

CALENDARI DE LES SESSIONS  

Llegir més

Esteve Gené substitueix a Rosvi Moix en la presidència del Gremi de Fabricants de Sabadell

Juntament amb la presidència es renova la Junta Directiva de l’entitat

Sabadell, 13 de setembre de 2021.- El Gremi de Fabricants de Sabadell ha celebrat, aquest dilluns, l’Assemblea general de socis on s’ha escollit la nova Junta Directiva de l’entitat presidida per Esteve Gené Guerrero, que substitueix en el càrrec a Rosvi Moix i Queraltó.

Llegir més

INTERVENCIÓ DE LA SRA. ROSVI MOIX, PRESIDENTA DEL GREMI DE FABRICANTS DE SABADELL A L’ACTE DE PRESENTACIÓ: El polígon Sud-Oest: transformar la ciutat per crear ocupació

El Gremi de Fabricants obre un espai de reflexió, fent una proposta que serveixi com una primera idea per a la transformació de la ciutat.

“Bon dia i benvinguts a aquest acte organitzat pel Gremi de Fabricants.

Vull començar fent un agraïment a la Sra. Mar Molina, Regidora de Desenvolupament Urbà: Urbanisme, Obres d’Equipaments i Llicències urbanístiques i regidora de Transició Energètica, així com a la Sra. Montse González, tinenta d’Alcaldessa i regidora de l’Àmbit de Desenvolupament econòmic i Impuls administratiu de l’Ajuntament de Sabadell.

També un agraïment als caps de llista dels diferents grups que avui ens acompanyen: Sra. Marta Morell, Sr. Gabriel Fernández, Sr. Lluís Matas i Sr. Adrián Hernández.

I a tots vostès que estan connectats per via telemàtica a aquesta sessió.

Avui els presentarem una proposta de transformació del polígon Sud-Oest de la nostra ciutat. I ho fem essent fidels a la història de la nostra institució. Al llarg de gairebé 500 anys el nostre compromís ha estat aportar iniciatives que millorin la ciutat per millorar la vida de les persones. Des del Gremi hem creat i hem participat en tot tipus d’iniciatives en aquest sentit. Hem promogut la creació de vivendes socials, mútues d’assegurances, entitats empresarials i entitats culturals i, com molts de vostès saben, fins i tot vàrem promoure la creació d’un banc que ha estat emblemàtic a la ciutat.

El nostre ADN sempre ha estat vinculat a contribuir a crear les condicions per afavorir la creació d’ ocupació i millorar la vida de les persones. I així seguim essent i així volem seguir-ho fent.

La nostra voluntat no és dir a l’Ajuntament, ni als veïns, ni a les entitats com ha de ser la nostra ciutat. Volem aportar propostes per fer que Sabadell sigui una ciutat cada dia millor.

Estem lluny de la queixa destructiva. Mai ha estat la nostra manera de ser ni de fer.

Avui els presentarem una proposta que volem que serveixi d’impuls per obrir la reflexió de com pot ser aquest polígon situat a l’entrada Sud de Sabadell.

Ho hem fet també amb l’Àrea del riu Ripoll i hem estat, en tot moment, aportant propostes i recollint treballs fets per molts ciutadans i experts més enllà de la nostra pròpia entitat. Tot aquest recull el tenim en una web que és habitualment consultada per molts de vostès i d’altres ciutadans que hi estan interessats.

Sabem que el polígon sud-oest és un espai geogràficament estratègic per la ciutat per convertir-lo en un indret renovat i creador d’espais per la creació d’ocupació. Proposarem que integri espais per la indústria, espais per serveis i vivenda i proposarem que incorpori vegetació sempre respectant i tenint cura  del medi ambient.

Per fer aquesta proposta hem comptat amb els serveis i l’expertesa de professionals. Amb ells vàrem voler comptar des del principi i amb ells hem debatut la proposta en la nostra seu i amb la nostra Junta Directiva.

Vull, doncs, agrair la professionalitat amb la que ha treballat el despatx liderat pel Sr. Eduard Fenoy i comptant amb la valuosa col·laboració del Sr. Manel Larrosa, amb qui comptem en tot moment per la seva expertesa.”

Sabadell, 7 juliol 2021

Llegir més

El polígon Sud-Oest: “transformar la ciutat per crear ocupació”

El dia 7 de juliol, el Gremi de Fabricants de Sabadell va presentar la seva proposta per a la transformació del polígon Sud-Oest de la ciutat.

El Gremi, així, obre un espai de reflexió, fent una proposta que serveixi com una primera idea per a la transformació de la ciutat.

 

Presentació de la proposta del Gremi de Fabricants de Sabadell, amb la col·laboració dels arquitectes Eduard Fenoy i Manel Larrosa (PDF).

 

 

Llegir més

Miquel Ribé, nou president de la Fundació per la Indústria. Sabadell 1559

El dia 18 de juny, la Fundació per la Indústria va renovar els càrrecs del seu patronat amb el nomenament de Miquel Ribé i Muntañola com a president de l’entitat, en substitució de Josep Roca i Vallribera. Procedent d’una família d’empresaris tèxtils, actualment Miquel Ribé desenvolupa la seva activitat empresarial en el sector immobiliari. El nou president de la Fundació per la Indústria pertany a la quarta generació de l’empresa tèxtil Hilaturas Ribe S.A, fundada l’any 1911. Firma estretament relacionada al Gremi de Fabricants de Sabadell del que va ser vicepresident entre 2002 i 2007; i amb anterioritat president de l’Institut Sallarès i Pla (joves empresaris del Gremi) del 1995 a 1998. Miquel Ribé és un gran defensor de la indústria com a creadora d’ocupació. En aquest sentit, durant el seu mandat, treballarà per acompanyar a les pimes industrials a enfrontar els reptes de la industrialització, com la digitalització i indústria 4.0, la transferència de coneixement, potenciar la relació entre empresa i formació, o potenciar les relacions institucionals entre d’altres. Tot això amb l’objectiu d’enfortir el teixit industrial català, especialment les pimes, per afavorir el creixement econòmic i social de Catalunya i potenciar la creació d’ocupació. D’altra banda, Gil Armengol i Gasull, ha estat nomenat vicepresident econòmic del patronat en substitució de Guillem Soler i Duffour.

Llegir més

Circulars economia Foment del Treball

Política Econòmica d’Urgència:

Resolució de 12 de maig de 2021, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la cual es publica l’Acord del Consell de Ministres de l’11 de maig de 2021, per el que s’aprova el Codi de Bones Pràctiques pel marc de renegociació per clients amb financiació avalada previsto al Reial Decret Llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinaries de suport a la solvencia empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

DESCARREGAR CIRCULAR

Llegir més

Circulars laborals Foment del Treball

• Bases reguladores per a la concessió de l’ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un ERTO com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

Descarregar circular

 

• Bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa

 

Descarregar circular

Llegir més

Jornada de presentació del Projecte Economia Circular i sostenible II – Dificultats per implementar l’Economia Circular en la gestió de residus (Tèxtil)

Economia Circular i sostenible II
Dificultats per implementar l’Economia Circular en la gestió de residus (Tèxtil)

A la sessió es presentaran un resum dels resultats del projecte, liderat per Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sabadell i el Gremi de Fabricants de Sabadell, en el que han participa empreses del Vallès.

Coneixerem  casos d’èxits d’empreses del sector tèxtil i la conferència “Gestió de residus i Economia Circular al sector tèxtil”

L’objectiu d’aquest projecte és el coneixement sobre Economia circular i la implementació dels seus criteris en la gestió dels residus en el sector tèxtil, valorar les pràctiques de circularitat que s’estan implementat, i quina és la casuística amb els que es troben les empreses per passar a un model circular i a la valorització dels seus residus.

Llegir més

Circular

Economia

Ajuts de la Generalitat de Catalunya enfront la Covid-19

Especial menció: Ajuts extraordinaris a les petites empreses, microempreses i cooperatives per mantenir els llocs de treball en situació d’ERTO

La Generalitat de Catalunya ha anunciat que el proper divendres 19 de febrer de 2021 s’obrirà el termini d’inscripció per a la reedició dels Ajuts per a persones treballadores autònomes.

Així mateix, estan vigents els següents ajuts per a pal·liar la crisi generada per la Covid-19:

Ajuts per a treballadors:

•   Ajut extraordinari per a persones afectades per un ERTO i persones amb contracte fix discontinu: El termini d’inscripció comença el 15 de febrer de 2021.

•    Atur per a artistes: Prestació durant 6 mesos d’aproximadament 776€ per al artistes donats d’alta al Règim General d’Artistes en espectacles públics.

•    Adaptació de jornada per cures (Pla Mecuida): Les persones que han de tenir cura d’un familiar poden adaptar i/o reduir la seva jornada laboral.

Ajuts per a empreses i autònoms:

•    Mesures econòmiques i socials: Tots els ajuts destinats a les empreses i els autònoms organitzats per sectors.

•    Ajuts extraordinaris a les petites empreses, microempreses i cooperatives per mantenir els llocs de treball en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO):

o    Termini de sol·licitud: del 15 al 22 de febrer del 2021 a les 12h (migdia).

o    L’import màxim destinat a la concessió d’aquests ajuts és de 208.000.000,00 €.

o    Delegació de competències del conseller d’Empresa i Coneixement en la Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

o    Per a empreses de fins a 50 treballadors.

o    Ajut de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari.

Així mateix adjuntem tres enllaços referents als Ajuts extraordinaris a les petites empreses, microempreses i cooperatives per mantenir els llocs de treball en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO):

•    Informació detallada:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajuts-autonoms-empreses-erto/ajuts-suport-manteniment-llocs-erto/index.html

•    Convocatòria:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=893337&language=ca_ES

•    Accés al tràmit (únicament electrònic):

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajuts-extraordinaris-de-suport-als-afectats-de-la-COVID-19-i-per-al-manteniment-de-llocs-de-treball-en-ERTO-de-les-petites-empreses-microempreses-i-cooperatives?category=72fbd1ca-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Altres ajuts:

•    Fons europeus: Oportunitats de finançament i altres mesures en front a la Covid-19.

A continuació, els deixem un enllaç al conjunt d’ajuts que ofereix la Generalitat de Catalunya enfront de la Covid-19:

http://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/

Llegir més

ORDRE TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

ORDRE TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834912.pdf

Llegir més

INFORME DE RESULTATS DE L’ENQUESTA DE CONFIANÇA I CLIMA EMPRESARIAL. febrer de 2021

L’elaboració dels Informes de Conjuntura de CRiRC són una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Sabadell, el Banc de Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic, el Gremi de Fabricants de Sabadell i amb la col·laboració del CIESC.

 

INFORME DE RESULTATS DE L’ENQUESTA DE CONFIANÇA I CLIMA EMPRESARIAL. febrer de 2020

 

 

Llegir més

JORNADA DE “SIMBIOSI INDUSTRIAL I ECONOMIA CIRCULAR EN ELS PROJECTES TEXBIO Y VALRESTEX”

El 26 de gener s’ha realitzat la Jornada de simbiosi industrial i economia circular, en els projectes TEXBIO I VALRESTEX, liderats per TEXFOR i el GREMI DE FABRICANTS DE SABADELL, respectivament.

L’objecte de la sessió ha estat la presentació de l’execució dels projectes, que es van iniciar l’any 2019, i les seves conclusions.

Compten amb el recolzament de l’Agència de Residus de Catalunya en el marc de les convocatòries d’ajuda per a l’execució de projectes de foment de l’economia circular, i amb la col·laboració tècnica del Centre Tecnològic Eurecat.

Als  projectes han participat 19 empreses de diversos sectors de la cadena tèxtil i diversa tipologia de materials i residus: producció de fibra, filatura, filatura de carda, tintura de floca, tint i acabat, disseny de teixits, teixit no teixit, teixiduria (punt, cinta estreta i trenat, teixit tècnic, fibra de vidre), confecció i disseny i operacions.

Llegir més

RECULL GRÀFIC: Reconeixements “Floc de Llana 2020” – Sant Sebastià 2021

Els RECONEIXEMENTS “FLOC DE LLANA 2020, que ha atorgat el Gremi de Fabricants de Sabadell en el marc de la festivitat del seu patró, Sant Sebastià, volen posar de relleu la voluntat de servei de molts professionals i persones que voluntàriament s’han implicat per ajudar a pal·liar els efectes de la Covid-19.

Aquestes reconeixements s’han lliurat a diversos col·lectius com a representació de persones i sectors que estan a primera línia de la pandèmia.

Llegir més

RECONEIXEMENTS “FLOC DE LLANA 2020” – SANT SEBASTIÀ 2021

VIDEO:  “Gremi Fabricants Sabadell – Reconeixements “Floc de Llana 2020”

 

Tradicionalment, el 20 de gener, el Gremi de Fabricants de Sabadell commemora la Festivitat del seu patró, Sant Sebastià, amb diversos actes  amb els agremiats, amics, institucions i la societat civil sabadellenca.

 

Malauradament, aquest any la commemoració està marcada per la pandèmia de la Covid-19 que no fa possible aquesta trobada presencial.

 

D’altra banda els Premis “Floc de Llana”, que s’atorguen a empreses i persones per la seva trajectòria en el sector tèxtil, i a entitats i persones pel seu compromís amb la ciutat, aquest 2021, s’han reconvertit en els RECONEIXEMENTS “FLOC DE LLANA 2020” a col·lectius i persones  involucrats directament amb la pandèmia.
D’aquesta manera el Gremi de Fabricants vol reconèixer la voluntat de servei de molts professionals i persones que voluntàriament s’han implicat per ajudar a pal·liar els seus efectes.

Llegir més

JORNADA DE “SIMBIOSI INDUSTRIAL I ECONOMIA CIRCULAR EN ELS PROJECTES TEXBIO Y VALRESTEX”

imatges logos junts

 

El Gremi de Fabricants de Sabadell i Texfor realitzaran una  jornada en format virtual, el dimarts 26 de gener, a les 09:30h, de Presentació dels projectes Valrestex  i Texbio, liderats pel Gremi de Fabricants i per Texfor respectivament.

L’objectiu d’aquests dos projectes és el de fomentar l’economia circular al sector tèxtil català a través de la simbiosi industrial i la valorització de residus.

VALRESTEX i TEXBIO es focalitzen, però, en perspectives complementàries, abastant l’àmbit local i català. En l’execució d’aquests dos projectes independents, Texfor i el Gremi de Fabricants de Sabadell han treballat de forma coordinada i han comptat amb la  col·laboració tècnica del centre tecnològic Eurecat.

Formen part de la convocatòria d’ajuts per a l’execució de projectes d’Economia Circular promoguts per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).

En els projectes han participat 19 empreses tèxtils, que ha permès abastar diversos sectors de la cadena tèxtil i tipologia de materials i residus, Durant la seva execució s’han identificat oportunitats i necessitats del sector en matèria d’economia circular i simbiosi industrial, s’han realitzat diverses proves pilot i alhora les empreses han ampliat els seus coneixements i visió de la implementació d’estratègies d’economia circular que  incrementen la seva competitivitat, i el benefici ambiental que comporta.

Llegir més

RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

Llegir més

Circular de FOMENT Bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals, persona física, o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa.

Bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals, persona física, o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa.

Llegir més

Instrucció 29/2020, de 22 de novembre, de la Secretaria General sobre el procediment a seguir en matèria d’expedients temporals de regulació d’ocupació vinculats a modificacions normatives en matèria de salut pública per a la contenció de la pandèmia de la Covid-19.

Circular Foment: Instrucció 29/2020, de 22 de novembre, de la Secretaria General sobre el procediment a seguir en matèria d’expedients temporals de regulació d’ocupació vinculats a modificacions normatives en matèria de salut pública per a la contenció de la pandèmia de la Covid-19.

Llegir més

INFORME DE RESULTATS DE L’ENQUESTA DE CONFIANÇA I CLIMA EMPRESARIAL. 3r Trimestre de 2020

L’elaboració dels Informes de Conjuntura de CRiRC són una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Sabadell, el Banc de Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic, el Gremi de Fabricants de Sabadell i amb la col·laboració del CIESC.

 

INFORME DE RESULTATS DE L’ENQUESTA DE CONFIANÇA I CLIMA EMPRESARIAL. 3r Trimestre de 2020

 

 

Llegir més

RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, per la qual s’adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, per la qual s’adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Llegir més

Programa per potenciar la indústria 4.0 com a impulsora de la transformació de l’economia catalana

La missió de la Fundació per la Indústria. Sabadell 1559 és acompanyar a la petita i mitjana empresa industrial catalana, proposant accions concretes com són l’acompanyament, la creació i transmissió de coneixement, la sensibilització per l’adequació a les noves realitats, els espais de reflexió i el networking.

Fa dos anys que la Fundació està treballant per impulsar el concepte de la Indústria 4.0 entre les PIME’s industrials catalanes i el gener del 2020 es va firmar un conveni amb el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per col·laborar amb ACCIÓ en el programa ProAcció 4.0.

L’impacte del COVID-19 sobre l’economia demana reenfocar i accelerar les accions. És per això que des de la Fundació per la Indústria, amb la col·laboració d’ACCIÓ, i el suport de Foment i Fepime, estem promovent un programa per posar en contacte les grans empreses industrials que operen a Catalunya amb les PIME’s industrials catalanes.

¿Què ens poden aportar les grans empreses industrials?

 • Aprenentatge i coneixement en la implantació de la tecnologia perquè ja estan en les primeres fases de la Indústria 4.0.
 • Possibilitat de donar suport a la construcció de cadenes de subministrament d’arrel catalanes on les PIME’s industrials agafin protagonisme, definint requeriments i estàndards que els hi permetin l’adaptació a la Indústria 4.0.

 La primera gran empresa industrial d’aquest programa és Schneider Electric, que ens acompanyarà durant el darrer trimestre del 2020 en les sessions següents:

 1a. Jornada. 26 d’octubre de 16:00 – 17:30 (Online)

 Josep Roca. President de la Fundació per la Indústria

 • Liderar en la Indústria 4.0. Núria Aymerich. Experta en Lideratge Transformacional i Secretària General del Gremi de Fabricants de Sabadell
 • ProAcció 4.0. Àurea Rodríguez. Directora de la Unitat d’Innovació Empresarial d’ACCIÓ
 • PIMEs i transformació digital, el paper del CEO. Xavier Armengol. Schneider Electric. Industry Business VP Iberian Zone

2a. Jornada. 23 de novembre de 16:00 – 17:30  (Online)

 • Josep Roca. President de la Fundació per la Indústria
 • Atreure talent en la Indústria 4.0 . Josep Albet. Consultor expert en cultura empresarial i talent
 • ProAcció 4.0. Experiència d’èxit (pendent de confirmar). Carles Miranda (Coordinador d’Indústria 4.0 d’ACCIÓ)
 • Accés remot a màquines i plantes, beneficis i oportunitats. Xavier Armengol. Schneider Electric. Industry Business VP Iberian Zone

3a. Jornada. 16 de desembre de 16:00 – 17:30  (Online)

 • Josep Roca. President de la Fundació per la Indústria
 • L’adaptació de la PIME industrial a la Indústria 4.0. 30’ Josep Albet. Consultor expert en cultura empresarial i talent
 • ProAcció 4.0. Experiència d’èxit (pendent de confirmar). Carles Miranda (Coordinador d’Indústria 4.0 d’ACCIÓ)
 • Del producte al servei, nous models de negoci gràcies a la tecnologia industrial. Xavier Armengol. Schneider Electric. Industry Business VP Iberian Zone

 

Més informació i inscripció

 

 

Llegir més

INFORME DE CONJUNTURA de Sabadell i l’àmbit de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes. INDICADORS DE SEGUIMENT I ANÀLISI. 1r. Semestre de 2020

Des d’aquí poden consultar l’Informe de Conjuntura, núm.8 – 1r semestre de 2020, de Sabadell i l’àmbit de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes.

Informe de Conjuntura_1r semestre 2020

 

L’elaboració dels Informes de Conjuntura de CRiRC són una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Sabadell, el Banc de Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal.lúrgic, el Gremi de Fabricants de Sabadell i amb la col·laboració del CIESC.

Llegir més

Actualització del procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2

La Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, de la Secretaria de Salut Pública de Catalunya ha actualitzat, a data 30 de setembre de 2020, el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

Per facilitar la lectura, les actualitzacions i modificacions realitzades en el procediment estan destacades en text ressaltat en color groc.

 

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 

Llegir més

Instrucció 24/2020, de 2 d’octubre, de la Secretaria General, sobre el procediment administratiu per a la tramitació de sol·licituds de declaració d’empresa depenent o integrant de la cadena de valor d’empreses de sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d’ocupació i una baixa taxa de recuperació d’activitat, a la que es refereix la disposició addicional primera del Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

Instrucció 24/2020, de 2 d’octubre, de la Secretaria General, sobre el procediment administratiu per a la tramitació de sol·licituds de declaració d’empresa depenent o integrant de la cadena de valor d’empreses de sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d’ocupació i una baixa taxa de recuperació d’activitat, a la que es refereix la disposició addicional primera del Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

 

 

Llegir més

Instrucció 22/2020, 30 de setembre, de la Secretaria General sobre els procediments administratius per la tramitació d’expedients de regulació temporal d’ocupació en relació amb el Reial Decret Llei 30/2020 , de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

Instrucció 22/2020, 30 de setembre, de la Secretaria General sobre els procediments administratius per la tramitació d’expedients de regulació temporal d’ocupació en relació amb el Reial Decret Llei 30/2020 , de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

 

 

Llegir més

Circulars laborals de Foment sobre “Instrucció 20/2020, de 10 de setembre, de la Secretaria General, sobre els procediments administratius per a la tramitació d’expedients de regulació d’ocupació derivats de rebrots de la pandèmia Covid19, i sobre sol·licituds de resolucions complementàries”

 

“Instrucció 20/2020, de 10 de setembre, de la Secretaria General, sobre els procediments administratius per a la tramitació d’expedients de regulació d’ocupació derivats de rebrots de la pandèmia Covid19, i sobre sol·licituds de resolucions complementàries”

Llegir més

INFORME DE RESULTATS DE L’ENQUESTA DE CONFIANÇA I CLIMA EMPRESARIAL. 2n Trimestre de 2020

L’elaboració dels Informes de Conjuntura de CRiRC són una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Sabadell, el Banc de Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic, el Gremi de Fabricants de Sabadell i amb la col·laboració del CIESC.

 

INFORME DE RESULTATS DE L’ENQUESTA DE CONFIANÇA I CLIMA EMPRESARIAL. 2n Trimestre de 2020

Llegir més

Circular de Foment amb informacions d’ajuts sobre COVID-19 (23 juliol 2020)

 

Pla per a la reactivació econòmica i protecció social (CORECO)

 

 

Sobre el Pla per a la reactivació econòmica i protecció social que el Govern de la Generalitat va aprovar ahir 21 de juliol. Un document que recull fins a 20 grans projectes per donar una resposta efectiva i transversal a la crisi derivada de la COVID-19 a Catalunya.  DESCARREGAR CIRCULAR

 

Bases reguladores dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial

Referent a la RESOLUCIÓ EMC/1658/2020, de 8 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial.  DESCARREGAR CIRCULAR

 

Llegir més

Circular de Foment amb informacions relatives a la COVID-19 (20 juliol 2020)

Llegir més

PROJECTES VALRESTEX I TEXBIO. A la Jornada “Liderant la sostenibilitat en la indústria tèxtil. Economia circular i descarbonització”

En el marc de la jornada LIDERANT LA SOSTENIBILITAT EN LA INDÚSTRIA TÈXTIL. Economia circular i descarbonització, organitzada per Texfor i el Gremi de Fabricants de Sabadell,  s’exposarà el desenvolupament dels projectes VALRESTEX i TEXBIO. 

L’objectiu d’aquests projectes és la identificació i estudi de les possibilitats que tenen les empreses tèxtils per valoritzar els seus residus, des de la vessant de l’economia circular i implementat estratègies de simbiosi industrial.

VALRESTEX i TEXBIO es focalitzen però, en perspectives complementàries, abastant l’àmbit català i local, i la simbiosi entre empreses.

Sota el títol de la xerrada “Economia circular i Simbiosi Industrial. De la minimització de residus a la generació de nous productes”,  participants en aquests dos projectes explicaran les seves experiències:

Elena Díaz. Gremi de Fabricants de Sabadell
Sandra Meca. Eurecat
Pilar Rubio. Hilaturas Jesús Rubio
Guillem Soler. Fytisa
Toni Pladevall. Calada
Àlex Grau. Grau, S.A.

Programa
INSCRIPCIONS

 

En l’execució d’aquests dos projectes independents, Texfor i el Gremi de Fabricants de Sabadell treballen de forma coordinada i comptem amb la  col·laboració tècnica del centre tecnològic Eurecat.

Amb el suport de

Generalitat_ARC

Llegir més

“II Acuerdo Social en Defensa del Empleo: Medidas sociales de reactivación del empleo”, assolit entre CEOE i CEPYME, els Sindicats UGT i CC.OO i el Govern, i que avui s’aprovarà al Consell de Ministres.

II Acuerdo Social en Defensa del Empleo:Medidas sociales de reactivación del empleo”, assolit entre CEOE i CEPYME, els Sindicats UGT i CC.OO i el Govern, i que avui s’aprovarà al Consell de Ministres.

Llegir més

Circular de Foment amb informacions relatives al COVID-19 (19 juny 2020)

Instrucciones IT trabajadores especialmente sensibles COVID-19 y estrategia de detección, vigilancia y control COVID-19

 

 • Instrucciones aclaratorias relativas a los procesos de incapacidad temporal emitidos a los trabajadores especialmente sensibles por especial vulnerabilidad frente al coronavirus SARS-CoV-2”. Descargar –

 • “Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19” del Ministerio de Sanidad, de fecha 16 de junio. Descargar – 

Llegir més

Circular de Foment amb informacions relatives al Covid-19 (16 juny 2020)

INTERNACIONAL

 • La Comissió Europea recolza la iniciativa internacional sobre facilitació del comerç de productes sanitaris. Descarregar
 • La Comissió Europea consulta als Estats membres sobre la proposta d’ampliar encara més l’àmbit del Marc Temporal relatiu a les ajudes estatals. Descarregar
 • La Comissió Europea posa en marxa «Re-open EU», una plataforma web per donar suport a la represa dels viatges i el turisme a Europa. Descarregar
 • La Comissió Europea aprova les ajudes públiques proposades per Xipre, Suècia i Polònia per fer front a l’impacte econòmic del coronavirus. Descarregar

TURISME

 • Subvencions al sector turístic català afectat per la COVID19. Descarregar

 

Llegir més

Circular de Foment amb informacions relatives al COVID-19 (12 juny 2020)

Ordre EMC/78/2020, de 9 de juny, del Govern de la Generalitat de Catalunya. Política econòmica d’urgència. Descarregar

La Comissió Europea recomana l’aixecament parcial i gradual de les restriccions de viatge a la UE a partir del 30 de juny. Descarregar

La Comissió Europea aprova les ajudes públiques proposades per França, Portugal i Finlàndia per fer front a l’impacte econòmic del coronavirus. Descarregar

AMPLIACIÓ: Línia d’ajuts per microempreses i professionals del sector turísticafectats per COVID-19. Descarregar

Llegir més

Publicació al BOE: Real Decret 555/2020 que preveu la flexibilització de les mesures en l’àmbit educatiu no universitari i de la formació

Distinguido Sr./Sra, 


Le informamos que el pasado sábado 6 de junio, se publicó en el BOE el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en cuyo artículo 7 (Flexibilización de las medidas en el ámbito educativo no universitario y de la formación), se establece:

“Durante el periodo de vigencia de esta prórroga, y en el supuesto de que se acuerde la progresión a fase II o posterior en un determinado ámbito territorial con arreglo a lo previsto por el artículo 3.1, las administraciones educativas podrán disponer la flexibilización de las medidas de contención y la reanudación de las actividades presenciales en el ámbito educativo no universitario y de la formación, correspondiéndoles asimismo la ejecución de dichas medidas. Durante este periodo podrán mantenerse las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible y aunque no fuera esta la modalidad prestacional educativa establecida como forma específica de enseñanza en los centros.”

Puede revisar y descargar el texto completo en el siguiente enlace: Documento

Llegir més

Circular de Foment amb informacions sobre COVID-19 (8 juny 2020)

 • Instrucció 12/2020, de 6 de juny, sobre la modalitat d’actes de conciliació amb acord formalitzats per via telemàtica i sobre l’aixecament de la suspensió dels actes de conciliació presencials. Descarregar
 • Modificació de la Directiva 2000/54/CE respecte a la inclusió del SARS-CoV-2 en la llista d’agents biològics que són patògens humans coneguts. Descarregar

Llegir més

Circular de Foment amb informacions relatives al COVID-19 (4 juny 2020)

 

INTERNACIONAL

 • La Comissió Europea aprova les ajudes públiques proposades per Finlàndia i Polònia per fer front a l’impacte econòmic del coronavirus. Descarregar
 • El Banc Central Europeu incrementa en 600.000 milions d’euros el seu programa extraordinari de compra de deute contra la pandèmia, fins a un total de 1,35 bilions. Descarregar
 • El reforç d´InvestEU i el nou mecanisme d’inversió estratègica proposat per la Comissió Europea en el marc del seu pla de recuperació per la UE. Descarregar

 

Llegir més

Circular de Foment amb informacions relatives al COVID-19 (29 maig 2020)

Real Decreto-ley 19/2020 pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes del COVID-19. Descarregar

Real Decreto-Ley 19/20201 , de 26 de maig, del Govern d’Espanya. Descarregar

El Mecanisme de Recuperació i Resiliència proposat per la Comissió Europea en el marc del seu pla de recuperació per la UE. Descarregar

European Enterprise Promotion Awards (EEPA). Descarregar

Reanudación del cómputo de plazos administrativos suspendidos. Descarregar

Llegir més

Circular de Foment amb informacions sobre COVID-19 (27 maig 2020)

 • La Comissió Europea presenta la seva proposta de pla de recuperació per la UE per valor de 750.000 milions d’euros. Descarregar
 • La Comissió Europea aprova les ajudes públiques proposades per Països Baixos, Polònia i Lituània per fer front a l’impacte econòmic del coronavirus. Descarregar
 • Ordre SND/440/2020, de 23 de maig: Educació i Formació. Descarregar
Llegir més

Flexibilització de restriccions d’àmbit nacional (24 maig 2020)

Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

BOE-A-2020-5267 (BOE 147 de 24 mayo 2020)

Llegir més

Circular de Foment amb informacions referents al COVID-19 (21 maig 2020)

LABORAL

 • Resolucions de 11 de maig de 2020, de laSecretaria General Tècnica, per les quals es publiquen els Convenis per la bestreta de prestacions per desocupació previament reconegudes pel SEPE. Descarregar

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 • Recomanacions per al treball autònom sobre les mesures per evitar el contagi de la COVID-19. Descarregar
 • Modificació de l’orde relativa a la utilizació de mascaretes en els diferents mitjans de transport i requisits per garantir una mobilitat segura. Descarregar

TURISME

 • Informació d’interès de turisme relativa al maig 2020. Descarregar
Llegir més

Circular de Foment amb informacions referents al COVID-19 (20 maig 2020)

LABORAL

 • Aclaració de la Tesoreria General de la Seguretat Social respecte a l’aplicació de les exencions de quotes a la Seguretat Social en els ERTO de força major, conforme al previst en el Reial Decret-llei 18/2020, de 12 de maig i Guia del SEPE sobre modificacions dels ERTO. Descarregar

INTERNACIONAL

 • La Comissió Europea publica el paquet de primavera del Semestre Europeu 2020: Recomanacions per una resposta coordinada davant la pandèmia de COVID-19. Descarregar
 • Proposta franco-alemanya per la recuperació de l’economia europea mitjançant un fons per valor de 500.000 milions d’euros. Descarregar

INNOVACIÓ

 • La Comissió Europea impulsa accions d’investigació i innovació urgents amb 122 milions d’euros adicionals. Descarregar
Llegir més

INFORME DE RESULTATS DE L’ENQUESTA DE CONFIANÇA I CLIMA EMPRESARIAL. 1r Trimestre de 2020

L’elaboració dels Informes de Conjuntura de CRiRC són una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Sabadell, el Banc de Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic, el Gremi de Fabricants de Sabadell i amb la col·laboració del CIESC.

 

INFORME DE RESULTATS DE L’ENQUESTA DE CONFIANÇA I CLIMA EMPRESARIAL. 1r Trimestre de 2020

Llegir més

Circular de Foment amb informacions relatives al COVID-19 (19 maig 2020)

Ordre SND/414/20201, de 16 de maig, del Govern d’Espanya. Descarregar

L’Eurogrup anuncia la posada en funcionament de l’Instrument de Suport a la Crisi Pandèmica i de l’Instrument temporal de suport als EEMM per protegir l’ocupació i als treballadors (SURE). Descarregar

La Comissió Europea aprova les ajudes públiques proposades per Bèlgica, Dinamarca i República Txeca per fer front a l’impacte econòmic del coronavirus. Descarregar

Llegir més

Circular de Foment amb informacions referents al COVID-19 (15 maig 2020)

 • Instrucció 11/2020, de 14 de maig de 2020, de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els procediments administratius per la tramitació els ERTO derivats de força major del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març. Descarregar
 • Finestreta única pel finançamentde la recerca i la innovació: European Research Area (ERA) corona platform. Descarregar

Llegir més

Circular de Foment amb informacions relatives al COVID-19 (13 maig 2020)

 • FMI: Les pandèmies releguen encara més als pobres. Descarregar
 • Orientacions de la Comissió Europea sobre com reprendre de forma segura els viatges i reiniciar el turisme europeu. Descarregar
 • La Comissió Europea aprova les ajudes públiques proposades per Polònia, Malta, Letònia i Croàcia per fer front a l’impacte econòmic del coronavirus. Descarregar
Llegir més

Circular de Foment amb informacions relatives al COVID-19 (12 maig 2020)

 • L’Eurogrup acorda l’instrument de Suport a la Crisi Pandèmica per valor de 240.000 milions d’euros. Descarregar
 • La Comissió Europea amplia el Marc Temporal d’ajudes d’estat a les mesures relatives a la recapitalització i el deute subordinat. Descarregar
 • La Comissió Europea convida als Estats membres a prorrogar la restricció dels viatges no essencials a la UE fins al 15 de juny. Descarrega
 • Política Econòmica d’Úrgència: Ordre TMA/400/20201, de 9 de maig, del Govern d’Espanya. Descarregar
 • Política Econòmica d’Urgència:Ordre SND/399/2020(1), de 9 de maig, del Govern d’Espanya. Descarregar

Llegir més

Circular de Foment amb informacions relatives al COVID-19 (8 maig 2020)

 • Pla de recuperació en relació als treballadors europeus. Descarregar
 • La Unió Europea crea un pont aeri humanitari com a part de la seva resposta mundial a la crisi del coronavirus. Descarregar
 •  Estratègia de diagnòstic, vigilància i control en la fase de transició de la pandèmia de covid-19. Indicadors de seguiment. Descarregar

  Recomenacions higiènic sanitàries per als salons de perruqueria, centres d’estètica i instal·lacions esportives. Descarregar

Llegir més

‘Salut, ocupació i compromís social. Tres prioritats per afrontar el futur’, per Núria Aymerich (isabadellcat)

Article d’opinió de Núria Aymerich, secretària general del Gremi de Fabricants, publicat a Isabadell.cat, on es posa en rellevància el paper de les pimes com a creadores d’ocupació, així com la seva capacitat d’adaptació i transformació en temps de crisi, com  l’impacte de la crisi sanitària de la Covid-19.

Ara és el moment de fer confiança a les petites i mitjanes, escoltar-les i ajudar-les.

(…) “És prioritari protegir la salut i la vida de les persones, i és temps per posar el focus en el manteniment i en la creació de llocs de treball.”

(…) “Ara és temps per reinventar-se i per innovar, i els que més ho sabran fer són els empresaris, que durant anys han resistit les crisis més ferotges…”

(…) “Les indústries tèxtils són un exemple d’adaptació per donar resposta a les demandes provocades pel coronavirus. Tot i que en massa casos no se’ls ha donat visibilitat, ho han fet des de la innovació, la reconversió i la voluntat de servei, malgrat els límits que s’han trobat amb els processos de certificació i homologació dels productes.”

Fotografia: isabadell.cat

Accés a l’article complet AQUÍ

 

 

Llegir més

Circular de Foment amb informacions relatives al COVID-19 (5 abril 2020)

Resposta Mundial a la crisi del Coronavirus: 7.400 milions d’euros en donacions per l’accés universal a la vacuna. Descarregar

La Comissió Europea aprova les ajudes públiques proposades per Grècia, Lituània, Eslovènia, Dinamarca i Bèlgica per fer front a l’impacte econòmic del coronavirus. Descarregar

Convocatoria Programa Apoyo COVID19. Descarregar

Documentació d’interès relativa al mes de maig 2020, amb un apartat especial sobre normativa i qüestions vinculades al COVID-19:. Descarregar

Procediment per a la realització de proves diagnòstiques destinades a la detecció de la Covid-19. Descarregar

Llegir més

Publicacions del BOE relatives a les condicions de la primera fase de desescalada

 • Resolucions resalives a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l’obertura d’arxius, així com per a la pràctica de l’esport professional i federat. Descarregar
 • Suspensió de determinades activitats relacionades amb obdres d’intervenció en edificis existents en els quals existeix risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat. Descarregar
 • Instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova normalitat. Descarregar
Llegir més

Circular de Foment amb informacions relatives al COVID-19 (30 abril 2020)

 • Pla per a la transició cap a una nova normalitat del Govern d’Espanya (facilitem la circular de nou per error tècnic amb l’enllaç). Descarregar
 • La Comissió Europea aprova les ajudes públiques proposades per França, Hongria i Estònia per fer front a l’impacte econòmic del coronavirus. Descarregar
 • Convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics destinada a treballadors per compte propi i per compte d’altri. Descarregar

Llegir més

Circular de Foment amb informacions relatives al COVID-19 (29 abril 2020)

Pla per a la transició cap a una nova normalitat del Govern d’Espanya. Descarregar

La Comisión Europea aprueba un paquete bancario para facilitar los préstamos a los hogares y las empresas de la UE. Descarregar

La Comissió Europea aprova les ajudes públiques proposades per Polònia, Països Baixos, Bèlgica, Finlàndia i Alemanya per fer front a l’impacte econòmic del coronavirus. Descarregar

Llegir més

Trobada virtual amb l’Hble. Consellera d’Empresa i Coneixement, Sra. Maria Àngels Chacón

El Gremi de Fabricants de Sabadell, la Fundació per la Indústria 1559 i Texfor han celebrat, aquest 28 d’abril, una trobada virtual amb l’Hble. Consellera d’Empresa i Coneixement, Sra. Maria Àngels Chacón.

El propòsit de la trobada ha estat poder analitzar i valorar, conjuntament, la situació actual de la indústria tèxtil davant les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19, així com de les mesures per encarar el futur del sector.

Informació relacionada:

NP Trobada Consellera Chacón_Empresa i Coneixement:
La consellera d’Empresa i Coneixement anuncia un paquet de mesures transversal per al sector industrial
Chacón explica en una trobada amb empresaris del tèxtil que el “repte és seguir fent la transició cap a la digitalització 4.0”

Mitjans de premsa:

La Generelitat prepara un paquet d’ajuts directes per a la indústria
diaridesabadell.com, 28 abril 2020

Chacón (Indústria) anuncia “ajuts directes” a les pimes industrials
isabadell.cat, 28 abril 2020

Àngels Chacón, Consellera d’Empresa: “Estem preparant ajuts especialitzats pel sector industrial”
radiosabadell.fm, 28 abril 2020

La Generalitat prepara un paquete de medidas para paliar el golpe del textil por el Covid-19
modaes.es, 28 abril 2020

Per què Catalunya no s’ha pogut autoabastir de material sanitari?
viaempresa.cat, 29 abril 2020

La Generalitat anuncia medidas transversales para ayudar al sector industrial
pinkermoda.com, 20 abril 2020

Llegir més

Circular de Foment amb informacions relatives al COVID-19 (28 abril 2020)

 • La Comissió Europea emet orientacions per mitigar la interrupció dels assaigs clínics a la UE. Descarregar
 • La Comisión Europea aprueba las ayudas públicas propuestas por España, Francia, Eslovenia, Lituania, Suecia y Malta para hacer frente al impacto económico del coronavirus. Descarregar
 • Nota informativa relativa a les directrius de bones pràctiques per prevenir el risc d’exposició laboral al coronavirus SARS-CoV-2 per activitats/sectors, publicades perl ‘Institut Nacional de Seguritar i Salut en el Treball. Descarregar
Llegir més

Circular informativa de Foment relacionats amb la COVID-19 (24 abril 2020)

Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social en relació amb la prestació de risc durant l’embaràs o lactància natural en relació amb els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació. Descarregar

El Consell Europeu recolza el llançament d’un pla de reconstrucció. Descarregar

La Comissió Europea aprova les ajudes públiques proposades per Suècia, Països Baixos, Malta, Polònia i Bulgària per fer front a l’impacte econòmic del coronavirus. Descarregar

 

Llegir més

Reactivar la ciutat més enllà de l’emergència de la COVID19 – SBD Cercle d’Entitats

Nota de premsa de SBD Cercle d’Entitats:

Reactivar la ciutat més enllà de l’emergència de la COVID19

La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d’emergència sanitària, econòmica i social que afecta a tota la societat. L’impacte que genera ha posat de manifest les mancances estructurals en molts aspectes, així com que tenim un model de societat que no respon a criteris de justícia social.

Tot i que encara estem en el focus de la pandèmia, tots nosaltres ens veiem amb la necessitat i l’obligació de treballar per mirar de definir un nou model de societat que sigui capaç de donar resposta als reptes actuals i futurs, i en especial als col·lectius més vulnerables i als més afectats.

Llegir més

Declaracions de la Secretària General del Gremi de Fabricants, Núria Aymerich, a Ràdio Sabadell

La secretària general del Gremi de Fabricants, Núria Aymerich, ha estat entrevistada per Ràdio Sabadell, sobre les demandes de SBD Cercle d’Entitats per participar en la reorganització de la ciutat i la definició d’un nou model social i econòmic que afavoreixi la sortida de la crisi.

Accés a l’article: SBD Cercle d’Entiats vol participar en el disseny de la sortida de la crisi, pensant en els aspectes socials i econòmics.

Fotografia: SBD Cercle d’Entitats vol participar en el disseny de la sortida de la crisi | Roger Benet

Entitats que s’han adherit a SBD Cercle d’entitats: Acadèmia Catòlica (13 entitats), ACM Vallès Occidental, ACTA, Actuavallès, ADENC, Agrària del Vallès, Associació Antoni Estruch Simó, Associació Ca n’Oriac Comerç, Associació Comunitat i Llar, Associació Ethos, Associació Indústries Químiques, Associació Juvenil Esquitx, Associació Professionals i Amics del Tèxtil, AVAN Fundació, Cambra Comerç Sabadell, Càritas, Castellers de Sabadell, CCOO, Centre Esports Sabadell, Centre Metal·lúrgic, Cercle Sabadellès, CE Mercantil (Club Esportiu), CIESC, CIPO, Club Natació Sabadell, Club Tennis Sabadell, Col·legi d’Agents Comercials, Col·legi d’Arquitectes, Creu Roja, El Pedal, Enginyers Industrials de Catalunya-Delegació del Vallès, Esbart Sabadell Dansaire, ESDI, Federació Associacions Veïnals – FAVS (25 entitats), Federació Sabadell Cultura (17 entitats), Fundació 1859 Caixa Sabadell, Fundació Ars, Fundació Barnola, Fundació Bosch i Cardellach, Fundació per la Indústria – Sabadell 1559, Fundació Òpera Catalunya, Fundació Privada ATENDIS, Gremi de Constructors, Gremi de la Fusta, Gremi de Tallers Automòbils, Gremi d’Instal·ladors, Gremi de Fabricants, ISP-Joves Empresaris i Directius Industrials, Joventuts Musicals de Sabadell, Moviment Ecumènic de Sabadell, OAR Gràcia, Òmnium Cultural, Orquestra Simfònica del Vallès, Panathlon Club, Parc Taulí, PIMEC Vallès Occidental, Promoció del Transport Públic (PTP), Protectora d’ Animals, Rebost Solidari, Rotary Club, Sabadell Comerç Centre, Sabadell Més Música, Sabadell Sardanista, Sabadell5000, UAB, UES, UGT, Via Vallès, Xarxa Onion.
Llegir més

Més d’un centenar d’entitats demanen ser partícips per «repensar, redefinir i reorganitzar» el futur

Notícia publica a NacioSabadell, sobre les demandes de SBD Cercle d’Entitats, al que pertany el Gremi de Fabricants, per ser entitats actives en la redefinició de la ciutat davant l’afectació de la crisi sanitària i les seves repercusions.

Fotografia: Els carrers de Sabadell sense gent ni cotxes | Juanma Peláez

 

Accés a l’article AQUÍ

Llegir més

Sabadell, preparat per a la crisi econòmica post-Covid-19?

Article d’Albert Acín, publicat a Diari de Sabadell, que recull les opinions d’entitats econòmiques i socials de la ciutat sobre la recuperació de la crisi econòmica provocada per la pandèmia del coronavirus.

En paraules de la Secretària General del Gremi de Fabricants, que forma part de SBD Cercle d’entitats:  (…) en l’escenari post-Covid-19 caldrà replantejar-se l’economia i l’ocupació, que hauran de ser “quilòmetre zero””. 

L’article inclou gràfics de:

L’impacte del coronavirus en el PIB.
Seqüència a l’Estat (2011-2019) i prevision 2020-2021

VAB, per sectors econòmics (%)
A Catalunya i al Vallès Occidental

Fotografia: Quan el comerç torni a obrir la persiana, caldrà fer front a la recessió / LLUÍS FRANCO

Accés a l’article AQUÍ

Llegir més

Circular de Foment sobre temes relacionats amb la COVID-19 (20 abril 2020)

 • Banc d’Espanya:Escenaris macroeconòmics de referència per a l’economia espanyola després del Covid-19. Descarregar
 • La Comissió Europea aprova les ajudes públiques proposades per Hongria, Croàcia, Portugal i França per fer front a l’impacte econòmic del coronavirus. Descarregar
 • VEl Parlament Europeu aprova un conjunt de mesures extraordinàries per pal·liar els efectes de la crisi del Coronavirus. Descarregar
Llegir més

Augment les veus per una sortida de ciutat, no només des desl govern, a la crisi del coronavirus

Article publicat al diari isabadell.cat – 20 abril 2020.

El conglomerat SBD Cercle d’Entitats demana una mirada des de dins i fora l’Ajuntament per aprofitar el talent de la ciutat” (…)

“Com ha de ser la resposta local al panorama que deixarà la pandèmia? En els darrers dies proliferen peticions per buscar una sortida a la crisi des d’un àmbit més ampli que no pas el govern municipal, ni tan sols, només l’Ajuntament” (…)

Podeu accedir a la notícia AQUÍ

Foto portada: la Rambla, buida durant l’estat d’alarma. Autor: David B. 

SBD Cercle d’Entitat s el formen 115 entitats de Sabadell, entre les que es troba el Gremi de Fabricants de Sabadell.

 

Entitats que s’han adherit a SBD Cercle d’entitats:  Acadèmia Catòlica (13 entitats), ACM Vallès Occidental, ACTA, Actuavallès, ADENC, Agrària del Vallès, Associació Antoni Estruch Simó, Associació Ca n’Oriac Comerç, Associació Comunitat i Llar, Associació Ethos, Associació Indústries Químiques, Associació Juvenil Esquitx, Associació Professionals i Amics del Tèxtil, AVAN Fundació, Cambra Comerç Sabadell, Càritas, Castellers de Sabadell, CCOO, Centre Esports Sabadell, Centre Metal·lúrgic, Cercle Sabadellès, CE Mercantil (Club Esportiu), CIESC, CIPO, Club Natació Sabadell, Club Tennis Sabadell, Col·legi d’Agents Comercials, Col·legi d’Arquitectes, Creu Roja, El Pedal, Enginyers Industrials de Catalunya-Delegació del Vallès, Esbart Sabadell Dansaire, ESDI, Federació Associacions Veïnals – FAVS (25 entitats), Federació Sabadell Cultura (17 entitats), Fundació 1859 Caixa Sabadell, Fundació Ars, Fundació Barnola, Fundació Bosch i Cardellach, Fundació per la Indústria – Sabadell 1559, Fundació Òpera Catalunya, Fundació Privada ATENDIS, Gremi de Constructors, Gremi de la Fusta, Gremi de Tallers Automòbils, Gremi d’Instal·ladors, Gremi de Fabricants, ISP-Joves Empresaris i Directius Industrials, Joventuts Musicals de Sabadell, Moviment Ecumènic de Sabadell, OAR Gràcia, Òmnium Cultural, Orquestra Simfònica del Vallès, Panathlon Club, Parc Taulí, PIMEC Vallès Occidental, Promoció del Transport Públic (PTP), Protectora d’ Animals, Rebost Solidari, Rotary Club, Sabadell Comerç Centre, Sabadell Més Música, Sabadell Sardanista, Sabadell5000, UAB, UES, UGT, Via Vallès, Xarxa Onion.
Llegir més

Circular de Foment sobre temes relacionats amb la COVID-19 (14 abril 2020)

 • Informació sobre el Decret-Llei 12/2020, de 10 d’abril, del Govern de la Generalitat de Catalunya. Descarregar
 • La Comissió Europea proposa ampliar encara més el Marc Temporal en matèria d’ajudes estatals a les mesures de recapitalització. Descarregar
 • L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) activa el segon tram de 20.000 milions d’euros addicionals per a PIMES i autònoms. Descarregar
 • Ordre SND/344/2020, de 13 d’abril. Descarregar

 

Llegir més

Circular de Foment sobre temes relacionats amb la COVID-19 (9 abril 2020)

 • La Comissió Europea publica directrius per permetre una cooperació limitada entre empreses i per optimitzar el subministrament i la disponibilitat de medicaments. Descarregar
 • Resposta mundial de la Unió Europea per lluitar contra el coronavirus. Descarregar
 • La Comissió Europea convida als Estats membres a prorrogar la restricció de viatges no essencials a la UE fins al 15 de maig. Descarregar
 • Respuesta de la Direcció General de Trabajo a las consultas formuladas por la CEOE sobre la interpretación y el alcance de los reales-decretos leyes 9/2020, de 27 de marzo y 10/2020 de 29 de marzo, así como la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo”. Descarregar
 • “Real Decreto-ley 13-2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario”. Descarregar
 • “La Comisión Europea adopta recomendaciones para apoyar estrategias de salida de la crisis mediante datos y aplicaciones móviles”. Descarregar
 • Preguntes freqüents i respostes sobre els Doctorats Industrials durant la pandèmia del COVID19. Descarregar
 • Actualizació del procediment d’actuació pels serveis de prevenció de riscos laborals davant l’exposició al nou coronaviruis (SARS-COV-2). Descarregar

Llegir més

Circular de Foment sobre temes relacionats amb la COVID-19 (8 abril 2020)

 • La Comissió Europea aprova les ajudes públiques propostes per Croàcia, Grècia, Dinamarca, Hongria i Portugal per fer front a l’impacte econòmic del coronavirus. Descarregar
 • La Comissió Europea llança ESCALAR, un nou enfocament d’inversió, amb l’objectiu de mobilitzar fins a 1.200 milions d’euros per ajudar a les empreses d’alt potencial a créixer i expandir-se a Europa. Descarregar
 • Nota informativa sobre la aplicación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, en lo que respecta a la disposición adicional decimotercera. Descarregar
 • Actualizació de la relació de documents publicats per l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, relatius a la prevenció de riscos laborals davant l’exposició al coronavirus (SARS-COV-2). Descarregar
Llegir més

´Circular de Foment sobre temes relacionats amb la COVID-19 (7 abril 2020)

 • Mesures preses contra la propagació i impactedel COVID-19 pels països de la UE. Descarregar
 • “Instrucciones para solicitar aplazamientos de acuerdo con las reglas de facilitación de liquidez para pymes y autónomos contempladas en el Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo, adaptadas a las medidas técnicas desarrolladas”. Descarregar
 • Itàlia: mesures urgents per a empreses i sectors estratègics. Descarregar
 • La Comissió Europea i el Fons Europeu d’Inversions desbloquegen 8.000 milions d’euros pel finançament de 100.000 pimes. Descarregar
 • La Comissió Europea promou i facilita el tractament dels pacients i el desplegament de personal mèdic a través de la cooperació transfronterera. Descarregar
 • La Comissió Europea amplia el Marc Temporal per tal que els Estats membres accelerin la investigació, els assajos i la producció de productes relacionats amb el Covid-19. Descarregar
 • La Comissió Europea aprova les ajudes públiques propostes per Grècia, Polònia, Països Baixos, Portugal i Regne Unit per fer front a l’impacte econòmic del coronavirus. Descarregar
 • La Comissió Europea suspèn els drets de duana i l’IVA sobre la importació d’equips mèdics originaris de països no pertanyents a la UE. Descarregar
 • La Comissió Europea ajorna l’aplicació del Reglament sobre els productes sanitaris per donar prioritat a la lluita contra el coronavirus. Descarregar
Llegir més

Article: “Análisis Económico El Impacto Macroeconómico del Coronavirus y de las Políticas de Estabilización en España”

Article de: José E. Boscà, Rafael Doménech i Javier Ferri, BBVA Research

Fa només dues setmanes que es van començar a prendre les primeres mesures a Espanya per fer front a la COVID19, la qual cosa dificulta la previsió dels seus efectes econòmics amb un mínim nivell de certesa i precisió, a causa de l’excessiva incertesa existent, associada a la durada del període de confinament, la intensitat amb la que el virus afectarà a la població i l’economia, la gradualitat en l’aixecament de les restriccions a la mobilitat de les persones i en l’obertura d’establiments comercials i d’altres empreses, la probabilitat d’un rebrot en la tardor i hivern vinents que pugui originar una segona onada de contagis, el temps que pugui tardar a aparèixer una vacuna, l’efectivitat de les polítiques adoptades per lluitar contra aquesta crisi sanitària i econòmica, i les noves mesures que puguin aprovar-se pròximament, tant a Espanya com en el marc de les institucions europees. A això cal afegir que, per a una petita economia oberta com l’espanyola, no només afecten aquests elements d’incertesa en la seva dimensió domèstica, sinó també els associats a la recuperació dels nostres socis comercials i les restriccions per viatjar de les desenes de milions de turistes estrangers que anualment gaudeixen de les seves vacances a casa nostra.

 

Descarregar article

Llegir més

Inpeccions per reduir la mobilitat de treballadors que no prestin serveis esencials

Instrucció 2/2020 referent a la inspecció per comprovar el compliment del RDL 10/2020, de 29 de març, pel que es regula un permís retribut  recuperable pels treballadors per compte aliena que no donin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

Veure document

Llegir més

Foment. Últimes informacions en relació al COVID-19 (2/4/2020)

Relacionem a continuació diferents documents rebuts de Foment del Treball Nacional amb referència a:
 • Política Económica de Urgencia:Nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros en el Real Decreto-Ley (1),de 31 de marzo de 2020″. Descarregar
 • Reial Decret-Llei 11/2020: mesures dirigides a pal·liar els efectes econòmics produïts pel COVID-19 en l’àmbit de la internacionalització de les empreses. Descarregar
 • Mesures adoptades per la Comissió Europea en relació al sector agroalimentari durant la crisi sanitària del COVID-19. Descarregar
 • COVID-19: 9 coses que les empreses catalanes amb relacions comercials amb la Xina han de saber. Descarregar
 • COVID-19: 9 coses que les empreses catalanes amb relacions comercials a Itàlia han de saber. Descarregar
 • Línia d’ajuts per microempreses i professionals del sector turístic afectats per COVID-19. Descarregar
 • Últimes novetats normatives, informes i jornades previstes del camp de la innovació. Descarregar
Llegir més

Foment. Informacions interessants dels diferents departaments sobre COVID-19

Relacionem a continuació diferents documents rebuts de Foment del Treball Nacional amb referència a:
 • Ajuts al Comerç per part del Govern de la Generalitat de Catalunya. Descarregar
 • Informació sobre activitats indústria manufacturera considerades essencials durant la situació d’alarma per COVID-19. Descarregar
 • La Comissió Europea aprova les ajudes públiques proposades per Itàlia, Luxemburg, França, Dinamarca, Estònia i Irlanda per fer front a l’impacte econòmic del coronavirus. Descarregar
 • La Comissió Europea presenta directrius pràctiques per garantir la lliure circulació dels treballadors crítics durant la crisi del COVID-19. Descarregar 
 • La Comissió Europea publica les preguntes i respostes per ajudar a augmentar la producció de material sanitari segur. Descarregar
 • Oficina des de casa – Banc d’eines digitals. Descarregar
Llegir més

Guías para la fabricación de mascarillas y ropa de protección

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme publica al web “guías para la fabricación de mascarillas y ropa de protección, amb els documents:

clicar aquí per anar al web

 

Llegir més

Foment. Circular sobre la interpretación Real Decreto-Ley 10/2020 y modelo declaración para los trayectos residencia-trabajo

Disposición 4196 del BOE núm. 89 de 2020Criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020,de 29 de marzo, y modelo de declaración responsable para facilitar trayectos necesarios entre lugar de residencia y de trabajo. (31/3/2020)

circular_22-2020__criterios_interpretativos_para_la_aplicacion_del_rdl_10-2020_y_declaracion_responsable_ Disposición 4196 del BOE núm. 89 de 2020

Llegir més

Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals Covid-19

Tot i que l’activitat econòmica de les empreses s’ha vist limitada a les activitats essencials, el contingut de la Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals segueix sent d’utilitat per a aquelles empreses que continuen la seva activitat productiva. La guia va ser elaborada el passat 27 de març.

Nota-informativa-guia-sprl_cat

Llegir més

Foment demana a l’Estat que assumeixi el 75% dels costos del permís retribuït recuperable

Foment ha demanat a l’Estat que assumeixi els costos del permís retribuït recuperable i ha advertit que les empreses no podran atendre els costos laborals de les dues properes setmanes quan la seva activitat i facturació caigui a mínims.  En aquest enllaç podeu veure el vídeo amb les declaracions del president de Foment, Josep Sánchez Lliure.

La Vanguardia-Foment-estat-75-costos permís retribuït

Llegir més

Es posa en marxa el programa Acelera PYME

El Govern espanyol posarà en marxa la creació del programa Acelera PYME amb l’objectiu d’informar a les pimes de tots els recursos orientats a la seva digitalització i , en concret, per aplicar solucions de teletreball. Es tracta d’una plataforma col·laborativa i oberta als agents públics i privats que vulguin compartir les seves solucions i eines a disposició de pimes i autònoms.

Programa Acelera PYME

Llegir més

Recomanacions per a empeses i treballadors sobre actuacions que es puguin produir per l’efecte del Covid-19

Foment del Treball, juntament amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, CCOO, UGT i PIMEC, han acordat un nou document actualitzat amb recomanacions per a empeses i treballadors sobre actuacions que es puguin produir per l’efecte del Covid-19.

 

Recomanacion_sars-cov-2

Llegir més

Nota de premsa PIMEC COMERÇ FOMENT COMERÇ

Comerç, turisme i restauració demanen urgentment la suspensió imminent en el pagament d’impostos  Reclam unitari del sector subscrit per PIMEComerç i Foment Comerç, juntament amb el recolzament de 21 entitats, gremis i associacions del sector.  La mesura permetria generar a Catalunya més de 700 milions d’euros mensuals de liquiditat immediata només en el sector de comerç, turisme i restauració.

 

Suspensió impostos

Llegir més

Quines mesures estudia l’Ajuntament per pal·liar els efectes del coronavirus?

L’Ajuntament està ultimant un pla de xoc per pal·liar els efectes de l’alarma sanitària en el teixit econòmic local. Encara no s’ha aprovat però s’han avançat les línies bàsiques, que s’han exposat aquest dimecres en una trobada amb les entitats econòmiques de la ciutat.

 

Noticia al diari digital iSabadell.cat – 18 març 2020

Llegir més

INFORME DE CONJUNTURA de Sabadell i l’àmbit de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes – 2n semestre 2019

INFORME DE CONJUNTURA de Sabadell i l’àmbit de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes

L’elaboració dels Informes de Conjuntura de CRiRC són una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Sabadell, el Banc de Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic, el Gremi de Fabricants de Sabadell i amb la col·laboració del CIESC.

 

Informe de Conjuntura 2n semestre 2019

Llegir més

Notícia sobre la presentació del llibre: “L’Economia de guerra a Sabadell, 1936-1939”

Aquesta és la notícia publicada al Diari de Sabadell sobre la presentació del llibre: “L’Economia de guerra a Sabadell, 1936-1939”.

L’acte, que va tenir lloc a la seu del Gremi de Fabricants de Sabadell, va ser organitzat per la Fundació Bosch i Cardellach i va comptar amb la presència del catedràtic d’Història de la UB Jordi Catalan i amb el seu autor Esteve Deu.

 

Notícia Diari de Sabadell

Llegir més

JORNADA DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE ECONOMIA CIRCULAR I SOSTENIBLE

Dijous, 30 de gener, de 11:30h a 14:00h, seu del Gremi de Fabricants de Sabadell (c. Sant Quirze, 30).

Organitzen: Promoció Econòmica – Ajuntament de Sabadell i Gremi de Fabricants de Sabadell

La indústria tèxtil avança cap a la transició ecològica i la protecció del medi ambient, i ho fa en diversos aspectes com l’ús de matèries primeres sostenibles, el desenvolupament de productes més sostenibles o la gestió de residus, entre altres.

L’objectiu del projecte Economia circular i sostenible, ha estat la identificació dels residus que generen les empreses tèxtils i les seves possibilitats de valorització, així com explorar possibles estratègies de simbiosi industrial que permetin convertir aquestes residus en recursos.

PROGRAMA:

11:30h .- Rebuda Assistents

11:40h .- Benvinguda

11:50h .- Presentació del projecte

12:00h .-  Xerrada “Economia Circular al sector tèxtil”,  a càrrec de David Allo, expert en Economia Circular

12:40h.- Pausa

12:45h.- Networking (NO oblideu portar les vostres targes de presentació)

13:45h.- Cloenda

INSCRIPCIONS

Més informació: Gremi de Fabricants de Sabadell, Sra. Elena Díaz, 93-745.09.44, elena@gremifab.org.


 

Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sabadell i el Gremi de Fabricants de Sabadell, impulsen el projecte ECONOMIA CIRCULAR I SOSTENIBLE, en el marc del programa de Cooperació Empresarial del programa TechACTE, per impulsar dinàmiques de cooperació entre les empreses i altres agents vinculats al sector tèxtil.

 

 

 

imatges circular

 

 

Llegir més

SANT SEBASTIÀ 2020. Lliurament dels Premis “Floc de Llana 2019”

El dilluns, 20 de gener, el Gremi de Fabricants commemora la Festivitat de Sant Sebastià, patró de l’entitat.

Aquesta diada és pel Gremi un espai de retrobament amb els seus agremiats i la societat civil sabadellenca, un temps dedicat al reconeixement de la tasca comuna envers el sector tèxtil, la indústria i la nostra ciutat.

Els actes de commemoració es realitzaran a la seu del Gremi i s’iniciaran amb la conferència: Un nou pacte social per facilitar un creixement econòmic”, a càrrec del Sr. Jordi Alberich, Director de l’Institut d’Estudis Econòmics, adscrit a Foment del Treball Nacional, i ex Director General del Cercle d’Economia.

La celebració de la festivitat patronal continuarà, al Saló d’Actes de l’entitat, amb l’ofrena a Sant Sebastià i la cantada de Goigs, el lliurament dels PREMIS “FLOC DE LLANA 2019” i la intervenció de la presidenta del Gremi de Fabricants, Sra. Rosvi Moix.

Els premis “Floc de Llana” són un reconeixement a empreses i persones per la seva trajectòria en el sector tèxtil, i a entitats i persones pel seu compromís amb la ciutat.

Llegir més

PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE: Eines per a les empreses

El dia 26 de novembre s’ha celebrat, a la seu del CIESC, la jornada Promoció de la Igualtat de Gènere: Eines per a les empreses, amb un gran assistència de públic. Ha estat organitzada pel Consell Intersectorial d’Empresaris – CIESC i Foment del treball, amb la col·laboració de la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya.

Han obert la jornada la Sra. Núria Aymerich, secretària general del CIESC i el Sr. Javier Ibars, director Relacions Laborals i Afers Socials Foment del Treball.

La sessió ha constat de dues parts. Una primera, a càrrec de la Sra. Mireia del Pozo, llicenciada en Dret, Comunicació i Diplomada en ADE Tercer Sector, directora programa de Ràdio Plusvàlua  Dones i Prof. UB Gènere i Diversitat, que ha exposat les obligacions de les empreses en matèria d’igualtat i com implementar els Plans d’Igualtat, alhora que també ha presentat eines per a facilitar aquesta implementació.

La segona part ha estat dedicada a conèixer exemples pràctics i concrets d’empreses vallesanes que estan treballant en la promoció de la igualtat de gènere. És així com hem comptat amb la col·laboració de la Sra. Elisabeth Santacruz, directora de desenvolupament sostenible d’Aigües Sabadell; la Sra. Pilar Medel, agent per la igualtat i coordinadora tècnica de RRHH de Parc Taulí; i la Sra. Susana Romero, responsable de comunicació de Transports Urbans de Sabadell – TUS.

Ha clausurat l’acte la Sra. Marta Morell, 2a Tinenta d’Alcaldessa de Sabadell, responsable de l’àmbit de feminisme, benestar animal i participació.

Des del CIESC agraïm la implicació de les empreses col·laboradores que han compartit amb els assistents la seva experiència en la implementació de Plans d’Igualtat que ha servit d’exemple i ha estat molt útil.

Igualtat

Llegir més

INFORME DE RESULTATS DE L’ENQUESTA DE CONFIANÇA I CLIMA EMPRESARIAL. 3r Trimestre de 2019

L’elaboració dels Informes de Conjuntura de CRiRC són una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Sabadell, el Banc de Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic, el Gremi de Fabricants de Sabadell i amb la col·laboració del CIESC.

 

INFORME DE RESULTATS DE L’ENQUESTA DE CONFIANÇA I CLIMA EMPRESARIAL. 3r Trimestre de 2019

Llegir més

PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE: Eines per a les empreses  

El Consell Intersectorial d’Empresaris – CIESC – i Foment del Treball organitzen la Jornada de treball PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE: Eines per a les empreses, el dia 26 de novembre a la seu del CIESC, c/ Sant Quirze, 30 – Sabadell, de 09:00h a 12:00h.

L’objectiu d’aquesta jornada, amb empreses de la demarcació, és donar a conèixer quines són les obligacions de les empreses en matèria d’igualtat i les novetats introduïdes pel RDL 6/2019, així com presentar eines per a facilitar la implantació i la promoció de la igualtat de gènere.

Després de les darreres modificacions normatives realitzades, s’ha produït una ampliació generalitzada en l’obligació d’implantació de Plans d’Igualtat a les empreses amb més de 50 treballadors. D’altra banda, totes les empreses venen obligades a establir mesures d’igualtat des de l’aprovació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Des del CIESC volem recolzar a les empreses en el disseny i implantació dels Plans d’Igualtat per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i per eliminar la discriminació per raó de sexe.
INSCRIPCIÓ

PROGRAMA:

09.00h – Recepció dels assistents

09.15h – Benvinguda
Sra. Alicia Bosch, vicepresidenta CIESC.
Sr. Javier Ibars, director Relacions Laborals i Afers Socials Foment del Treball.

09.30h- Novetats en matèria d’Igualtat del Reial Decret Llei 6/2019, de 1 de març
Sra. Mireia del Pozo, Llicenciada en Dret, Comunicació i Diplomada en ADE Tercer Sector. Directora programa de Ràdio Plusvàlua  Dones i Prof. UB Gènere i Diversitat.

10.00h – Pausa Café networking

10:15h – Plans d’Igualtat en les empreses. Com ho fem?, Quin és el seu àmbit d’aplicació? Com sensibilitzem? 
Sra. Mireia del Pozo, Llicenciada en Dret, Comunicació i Diplomada en ADE Tercer Sector. Directora programa de Ràdio Plusvàlua  Dones i Prof. UB Gènere i Diversitat.

10.50h – Què estan fent les empreses del nostre entorn? Exemples concrets
Aigües Sabadell, Consorci Sanitari Parc Taulí, Transports Urbans de Sabadell – TUS.

11.30h – Debat

12:00h –Clausura
Sra. Marta Morell, 2a Tinenta d’Alcaldessa de Sabadell.

Organitzen: CIESC, Foment del Treball Nacional

Amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció General d’Igualtat

Llegir més

Sessió 5 del cicle de Debats “9 compromisos per Sabadell”

El debat comptarà amb la intervenció de la Il·lma. Sra. Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell.

27 de novembre 2019, a les 18:00h
Auditori 1 de l’Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, C/ de’n Font, 25 – Sabadell

 

Des de la societat civil de Sabadell tenim la voluntat de compartir la nostra visió sobre quin creiem que ha de ser el futur de la nostra ciutat. Estem compromesos amb Sabadell.

Des d’ aquest esperit, organitzem el cicle DEBATS “9 compromisos per Sabadell”, que es van iniciar amb motiu de les eleccions municipals del 26 de maig.

L’objectiu que ens mou és aportar la nostra visió sobre diverses problemàtiques i proposar diferents solucions.

En definitiva, com entitats compromeses amb la nostra ciutat, volem ser partícips, -conjuntament amb els representants polítics-, de la seva construcció i volem reforçar una etapa que es fonamenti en l’acord entre càrrecs electes i ciutadania.

Amb el títol general de “9 COMPROMISOS PER SABADELL”, es van celebrar 3 sessions de debats temàtics protagonitzades per les entitats, i una 4a sessió amb els caps de llista dels grups municipals presents a l’Ajuntament al maig de 2019 i que es van presentar a les eleccions municipals.

En aquesta 5a sessió es presentaran:

 
– Síntesi de les respostes “9 compromisos per Sabadell” de l’actual govern municipal.

– Demandes de SBD Cercle d’Entitats al nou govern municipal, sorgit de les eleccions municipals del 26 de maig.

 

Aquests debats oberts, són impulsats per institucions i entitats de la ciutat i hi participen persones expertes en les diverses temàtiques:

Entitats que s’han adherit a SBD Cercle d’entitats:

ACTA, Acadèmia Catòlica (13 entitats), Actua Vallès, ADENC, Agrària del Vallès, Associació Ca n’Oriac Comerç, Associació Ethos, Associació indústries químiques, Associació juvenil Esquitx, Associació professionals i amics del Tèxtil, Atendis, AVAN, Cambra de Comerç, Càritas, Castellers de Sabadell, CCOO, Centre Metal·lúrgic, Cercle Sabadellès, CF Mercantil, CIESC, CIPO, Club Natació Sabadell, Club Tennis Sabadell, Col·legi d’agents comercials, Col·legi d’arquitectes, Col·legi d’enginyers, Creu Roja, El Pedal, Esbart Sabadell dansaire, ESDI, Federació associacions veïnals – FAVS, Federació Sabadell Cultura, Fundació 1859 Caixa Sabadell, Fundació ARS, Fundació Barnola, Fundació Bosch i Cardellach, Fundació per la Indústria – Sabadell 1559, Gremi de Constructors, Gremi de la Fusta, Gremi de tallers automòbils, Gremi d’instal·ladors, Gremi de Fabricants, ISP-joves empresaris i directius industrials, OAR Gràcia, Òmnium cultural, Orquestra Simfònica del Vallès, Panathlon Club, Parc Taulí, PIMEC, Promoció del Transport públic (PTP), Protectora d’ Animals, Rebost Solidari, Rotary Club, Sabadell Comerç Centre, Sabadell Més Música, Sabadell Sardanista, Sabadell5000, UAB, UES, UGT, Via Vallès, Xarxa Onion.

Llegir més

Col·laboració amb Fundació ONCOLLIGA

El Gremi de Fabricants ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Oncolliga que té per objectiu la millora de la qualitat de vida de les persones amb càncer i els seus familiars així com la prevenció de la malaltia promovent els hàbits saludables.

La Fundació Oncolliga té una llarga i reconeguda trajectòria de més de 16 anys i des de fa 11 anys dona servei a la ciutat de Sabadell fent suport a les persones amb càncer i els seus familiars, ajudant des de la part psicosocial. Oncolliga té la vocació de seguir fent-ho, donant encara, millor suport de forma immediata, amb qualitat i gratuïtat a totes les persones que ho puguin necessitar, complementant així la sanitat i els serveis públics.
Com es sabut, el càncer és un problema de primera magnitud sanitària, tant per la seva alta incidència , com per l’intens impacte en la vida de les persones i el seu entorn.
Un dels eixos d’actuació del Gremi de Fabricants és el compromís social de les empreses i aquest conveni s’emmarca clarament en aquesta direcció. Tant des del vessant de la RSE com de la promoció i salut laboral les empreses ens podem comprometre i establir complicitats amb la feina que fa la Fundació Oncolliga.

Llegir més

PRESENTACIÓ MIQUEL CRUSAFONT I L’ORIGEN DE L’HOME

L’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont us convida a la presentació del llibre “Miquel Crusafont i l’origen de l’home”, una biografia escrita per Miquel
Crusafont i Sabater.
Un acte amb la participació de David Alba, director de l’Institut i prologuista de l’obra, i de Miquel Crusafont i Sabater. Amb intervencions de les entitats col·laboradores:
l’Ajuntament d’Els Hostalets de Pierola, la Fundació Bosch i Cardellach, el Gremi de Fabricants, la Unió Excursionista de Sabadell i la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Presidirà
l’acte el Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sabadell, Carles de la Rosa.

 

Invitació
QUAN: Dimarts 22 d’octubre a les 19h
ON: Saló Modernista de la Fundació Caixa de Sabadell.
(accés pels Jardinets de la Caixa, carrer d’en Font 1)

Llegir més

INFORME DE CONJUNTURA de Sabadell i l’àmbit de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes. 1r semestre de 2019

INFORME DE CONJUNTURA de Sabadell i l’àmbit de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes

L’elaboració dels Informes de Conjuntura de CRiRC són una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Sabadell, el Banc de Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic, el Gremi de Fabricants de Sabadell i amb la col·laboració del CIESC.

 

Informe Conjuntura 1r semestre 2019

Llegir més

Ajornament del 5è Debat “9 compromisos per Sabadell” Organitzats per SBD Cercle d’Entitats

Els informem de l’ajornament de la 5è sessió del cicle de debats “9 compromisos per Sabadell”, que estava previst realitzar el dia 2 d’octubre de 2019.

A causa de la convocatòria de les Eleccions generals del 10 de novembre de 2019 els representants electes estan subjectes als supòsits previstos en la Llei de Règim Electoral que impedeixen que les administracions puguin fer cap balanç de la feina feta o explicació de nous projectes, entre altres qüestions. Per aquest motiu no podem comptar amb la intervenció de la Il·lma. Sra. Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell, per exposar les accions del Govern Municipal en relació a les 10 demandes de SBD Cercle d’Entitats.

En conseqüència, s’ha acordat celebrar el 5è Debat “9 compromisos per Sabadell” el dia 27 de novembre de 2019, a les 18:00h, a l’auditori de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.

 

 Debats “9 compromisos per Sabadell”

Amb motiu de la celebració de les eleccions municipals del 26 de maig, el SBD Cercle d’Entitats va celebrar quatre sessions del Cicle de debats “9 compromisos per Sabadell”, amb l’objectiu de participar i influir en les transformacions futures de la ciutat, a través d’un debat ciutadà impulsat des de la transversalitat i la pluralitat.

En aquest debat 5è, els representats dels partits escollits en les eleccions exposaran les accions del Govern Municipal en relació a les 10 demandes de SBD Cercle d’Entitats.

 

 

SBD Cercle d’entitats

SBD Cercle d’entitats és un punt de trobada d’entitats civils sabadellenques per reflexionar sobre temes que afectin a Sabadell. La iniciativa parteix de la convicció de que la societat civil s’ha d’implicar en la construcció de la ciutat,  participant de forma activa i compromesa, fent propostes i el corresponent seguiment amb el  govern municipal i els grups polítics.
Actualment està format per 100 entitats d’àmbit social, cultural, esportiu i econòmic i és obert a totes les entitats civils que vulguin formar-ne part i s’ajustin a l’objectiu fundacional.

Llegir més

CLIPPING DE PREMSA RENOVACIÓ PRESIDÈNCIA I JUNTA DIRECTIVA

La renovació de la Presidència i la Junta Directiva del Gremi de Fabricants ha tingut una
àmplia cobertura, tant en els mitjans de Sabadell com en les xarxes socials. Des del
Gremi de Fabricants s’ha fet un seguiment, a través de les xarxes, per difondre la
l’Assemblea general de socis celebrada el passat 13 de setembre i s’ha recollit mostres
de felicitació per part de diferents persones, entitats i institucions de la ciutat i del
territori.

CLIPPING PREMSA GREMI RENOVACIÓ PRESIDÈNCIA

Llegir més

Discurs de comiat de la presidència del Gremi de Fabricants de Blai Costa i Creus

Benvolguts agremiats,

Les meves primeres paraules són de felicitació per la nova Junta Directiva que ha sortit escollida en aquesta assemblea i, especialment, a la nova presidenta, Sra. Rosvi Moix, que estic segur que ocuparà aquest càrrec amb responsabilitat i rigor.

Vull agrair-li que s’hagi presentant per encapçalar aquesta nova etapa perquè la presidència d’una institució com la nostra, requereix de dedicació i de temps. Dirigir les nostres empreses i dedicar-se a la institució significa treure temps tant de la feina com de la nostra família. Per tot plegat i pel teu compromís, gràcies Rosvi!

Avui tanco una etapa que passa a formar part de la meva història personal. Han passat quatre anys des que aquesta assemblea em va nomenar president del Gremi.

La veritat és que no entrava dins els meus plans posar-me a dirigir una institució com aquesta i no estava molt segur de poder estar a l’alçada de les circumstàncies. No ho dic pas per falsa modèstia, ho dic perquè és així com ho pensava.

Al final però, han passat els anys i estic satisfet de la feina que hem portat a terme i la gran quantitat d’accions que hem fet per la indústria, per la ciutat i pel país. Tots vostès saben del compromís del Gremi amb el desenvolupament econòmic, social i cultural de la nostra ciutat i del nostre territori.

Va ser gràcies i sobretot a en Benet Armengol, en Josep Bombardó i en Toni Monés que em vaig decidir a dirigir la institució i estic enormement agraït a tots tres, i a la resta de la junta i el patronat per tota l’ajuda i l’acompanyament.

Tinc una visió de la indústria no com un fi, no com una maquinària de facturar, si no com un sector de progrés.

Per mi la indústria és quelcom que modela el territori, que el reparteix, que evita la centralització i que forma part de l’ADN de Catalunya; és quelcom que és inherent a la nostra cultura dels últims gairebé 300 anys.

Després de la derrota del 1714, cap allà el 1725, Catalunya va iniciar un procés de transformació econòmica que va sedimentar i preparar el terreny pel progrés industrial del segle XIX. Així sorgeix l’especialització agrària, però sobretot, el desenvolupament de les manufactures tradicionals i l’aparició de la indústria tèxtil, i la reorientació de la nostra economia, no només cap el mercat espanyol, si no també cap a França i d’altres països. Des de les beceroles de la industrialització fins a ser zona consolidada industrial a nivell europeu, la cultura de la indústria ha impregnat la nostra manera de ser i de fer, des del llenguatge fins a la voluntat de creixement.

És per això, que des del Gremi i durant aquest mandat, hem treballat per fer entendre al nostre territori més proper, però també a nivell nacional, que la indústria mereix ésser tractada com a motor de progrés. Que en el pla de ciutat cal tenir-la present, perquè la ciutat que imaginem -la que imagino- és un lloc on la gent no ha de marxar per anar a treballar fora; és una ciutat on podem anar a treballar caminant, en bici, en transport públic, on podem fer uns horaris racionals, on podem plegar i dedicar-nos a l’estudi, a l’esport, a fer castells o anar al teatre, a la lectura, a créixer en cultura, i a tenir un espai per l’àmbit familiar.

Una ciutat industrial que pugui oferir als seus ciutadans llocs de treball ben remunerats i on tinguem espais de lleure i natura que permetin tenir el pulmó verd que la ciutat i, sobretot els seus ciutadans, ens mereixem.

El nostre compromís ha estat el de convertir el Gremi en un interlocutor: amb les altres institucions de les ciutat, les públiques i les privades, les culturals i les econòmiques, perquè entenem que la indústria i les empreses desenvolupem la nostra tasca en un espai físic i aquest ha de ser un espai on la indústria hi tingui pes. Es per això que hem fet mil i una reunions: per consolidar un discurs pro industrial que ens ha permès dialogar amb el govern del país, amb el govern de la ciutat i amb les institucions supra patronals.

En aquest període, hem treballat per redefinir les nostres funcions i hem après que el Gremi, segueix tenint sentit per les nostres empreses, per la nostra ciutat i pel nostre país. És una entitat viva, que forma part essencial i motor de diferents institucions. Som coneixedors directes de la realitat empresarial i seguim comptant amb la seva confiança i tenim en bona part la credibilitat que els molts anys d’història ens han donat.

Som pilar fonamental de Texfor i, avui podem dir, que Texfor és una entitat clarament representativa del sector, amb prestigi, reconeguda per les principals institucions i empreses, i sanejada econòmicament. Puc dir-los que el Gremi com a membre fundador i membre del Comitè Executiu de Texfor ha treballat intensament per contribuir a fer-ho possible. Tanco aquesta etapa amb la tranquil·litat que les empreses  tèxtils estan ben representades. Al Gremi seguim i seguirem treballant per la defensa dels interessos territorials d’aquests empreses tèxtils i donant-los tota l’atenció que ens requereixen.

Tant directament com a Gremi com a través de la presidència del CIESC, hem estat presents en moltes de les iniciatives de la ciutat, aportant visió, propostes, opinions i idees. I, quan ha sigut necessari, hem estat crítics amb el que no funcionava.

Conjuntament amb la Fundació per la Indústria, hem contribuït a donar suport a la indústria, perquè, com els deia, som ferms defensors que la indústria és un dels pilars fonamentals de l’economia i de la creació de llocs de treball.

Deixar la presidència d’una institució, que està viva i activa, desprès de 460 anys d’història, em fa sentir satisfet i agraït d’haver pogut viure aquesta etapa.

I tot això, no s’hauria pogut fer sense la col·laboració, la implicació i la responsabilitat de l’equip del Gremi: Isem, Elena, Esther, Maria del Mar, Esther Sardans i a totes les persones que treballen a la institució i per la institució.

I, especialment, vull agrair a la seva secretària general, Núria Aymerich, la seva plena dedicació i responsabilitat. Ha estat una persona cabdal per mi en aquests 4 anys. La seva perseverança i determinació, ha fet possible que avui el Gremi sigui la institució que és: una veu econòmica de referència, un pont de connexió institucional i empresarial que contribueix a fer ciutat, defensant l’economia i la creació d’ocupació, sense perdre de vista la contribució social. Gràcies, Núria.

I també un agraïment molt especial a les empreses que després de tants anys segueixen confiant en el Gremi, a Texfor i a la junta del CIESC per la confiança que m’han donat. I, gràcies també a tots els membres del patronat de la Fundació per la Indústria. Sempre ens han donat suport, ens han escoltat i ens han ajudat.

Gràcies a tots i cada un de vosaltres, membres de la junta, agremiats, un munt de gent que m’ha aguantat converses interminables per telèfon i en persona, gràcies a tots pels consells, per l’ajut, per la feina, i per l’amor que teniu a una institució que ens sobreviurà a tots i que seguirà, n’estic segur, treballant per la ciutat, pel país i per la indústria.

Llegir més

Rosvi Moix i Queraltó substitueix a Blai Costa i Creus en la presidència del Gremi de Fabricants de Sabadell

Juntament amb la presidència es renova la Junta Directiva de l’entitat (2019-2023)

 

El Gremi de Fabricants de Sabadell ha celebrat aquest passat 13 de setembre l’Assemblea general de socis on s’ha escollit la nova Junta Directiva de l’entitat presidida per Rosvi Moix i Queraltó, que substitueix en el càrrec a Blai Costa i Creus (2015-2019).

Després de la votació de l’Assemblea, amb resultat unànime, Rosvi Moix es converteix en la primera dona que ostenta la presidència del Gremi de Fabricants de Sabadell des de la seva fundació. La nova presidenta és una industrial del sector tèxtil, directora de l’empresa Tintes Industriales Moix, SA -TIMSA- fundada en el 1965.

Moix presidirà una junta directiva àmplia, plural, formada per 13 membres que representen els diferents tipus d’empresa del tèxtil llaner del nostre país. Es tracta d’empreses industrials grans, mitjanes i petites, presents en el mercat nacional i global.

La junta directiva és jove i està formada per perfils industrials amb una mitjana d’edat de 42 anys, com a mostra de la fortalesa d’aquest sector tèxtil. Les empreses tèxtils representen el 10% de la indústria catalana i les seves exportacions el 7%, així com el 6% de l’ocupació.

L’objectiu pels propers 4 anys de mandat és reunir el major nombre d’empreses al voltant del Gremi per compartir projectes, experiències i coneixement, i amb la vocació d’estar a prop de les empreses, especialment de les més petites per acompanyar-les en el seu creixement. La nova junta, donant continuïtat a la feina feta fins ara, seguirà compromesa amb el desenvolupament social, econòmic i territorial de la nostra demarcació i el nostre país.

Segons Moix, “des del Gremi continuarem aportant visió i opinió dels diferents temes vinculats a les empreses i al territori perquè volem seguir sent una entitat impulsora i vertebradora com ho hem estat fins ara amb Texfor, Consejo Intertextil Español, ISP, Fundació per la Indústria, CIESC, Consell d’Economia Productiva, Fem Vallès o Sabadell Cercle d’entitats”.

Per la nova presidenta “el Gremi és una entitat propera a les empreses, amb la fortalesa i experiència dels seus 460 anys d’existència, tenim un ampli coneixement de la seva idiosincràsia i volem ser-los útils aportant solucions reals i concretes que les ajudin en el seu creixement i competitivitat”, i afegeix que “és la nostra voluntat potenciar l’esperit emprenedor lligat al coneixement”.

Durant l’Assemblea, el president sortint, Blai Costa i Creus, ha posat en valor la feina feta en el darrers quatre anys. Per Costa, “aquesta etapa que ara es tanca ha servit per donar-li un nou impuls a l’entitat fent-la proactiva, amb propostes per la millora social, econòmica i territorial, i amb un compromís ferm amb la cultura, i la creació i transferència de coneixement.

En paraules de Blai Costa, “estem satisfets amb les aportacions del Gremi en aquests anys, especialment en el procés d’integració laboral dels col·lectius més vulnerables, i aportant elements per l’equilibri territorial i social.

En el seu discurs, Costa ha agraït la implicació i confiança rebuda durant la seva presidència per part de les empreses agremiades, de la junta directiva del Gremi, del patronat de la Fundació per la indústria, així com de Texfor, CIESC i de les entitats de les que el Gremi en forma part, i en especial, a la secretària general del Gremi de Fabricants, Núria Aymerich, que seguirà ocupant aquest càrrec en aquest nou mandat.

 

JUNTA DIRECTIVA (2019 – 2023)

 

Membres de la Junta Directiva         Empresaris industrials tèxtils

 

Rosvi Moix                                          TIMSA  (Tintes Industriales Moix, SA)

Xavi Bombardó                                   Dobert Textile Group, SA

Joan Carles Grau                                Grau, SA

Ricard Artigas                                     Textil Olius, SA

Martí Plava                                         Lanitex, SA

Pilar Rubio                                          Jesús Rubio, SA

Pere Pons                                            Fantexfil, SL

Joaquim Subirana                               Fitlene, SL

Moisès Torrens                                   Hilados Moto, SA

Cesc Ginestà                                       Marina Race, SL

Esteve Gené                                        Textil Gené, SA

Quique Buxó                                       Doblados Buxó, SA

Carles Ricart                                       Utexta, SL (Unificación textil en tintes y acabados)

Núria Aymerich                                  Secretària General

Llegir més

INFORME DE CONJUNTURA de Sabadell i l’àmbit de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes

Presentació de  l’INFORME DE CONJUNTURA de Sabadell i l’àmbit de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes (núm. 6. Indicadors de seguiment i anàlisi. 1r semestre del 2019. Valoracions i expectatives empresarials).

Comptarem amb una ponència inicial del Sr. Ignasi Giménez, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

L’elaboració dels Informes de Conjuntura de l’àmbit CRiRC són una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Sabadell, el Banc de Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic, el Gremi de Fabricants de Sabadell,  amb la col·laboració del CIESC.

La presentació d’aquest  informe tindrà lloc el dimecres 25 de setembre, a les 12,30 del migdia, a la seu de la Cambra de Comerç de Sabadell (Av. de Francesc Macià, 35, 08206 Sabadell, Barcelona)

Confirmació d’assistència: elena@gremifab.org // 93 745 09 44

Llegir més

Sabadell y Terrassa, el ‘Mánchester catalán’ entra en la industria 4.0

El president del Gremi de Fabricants, Blai Costa i Creus, defensa que Sabadell defineix la indústria tèxtil i, tot i que el sector ha encongit el seu tamany, les empreses segueixen sent tan productives com abans.
Són declaracions del president del Gremi en l’article publicat a la revista Modaes, “Sabadell y Terrassa, el Mánchester catalán, entra en la industria 4.0.” de la periodista de Silvia Riera, especialitzada en el sector de la moda, indústria i macroesconomia.

 

Llegir article

Llegir més

L’Agència per la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ, presenta l’Informe sobre La maquinària tèxtil a Catalunya.

L’Agència per la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ, presenta l’Informe sobre La maquinària tèxtil a Catalunya. L’informe destaca que el sector el conformen 104 empreses que generen una facturació agregada de 221 milions d’euros, amb 1.253 treballadors i un teixit empresarial format en un 99% per pimes. A més, el 65% de les empreses del sector són exportadores i un 5,7% tenen filials a l’estranger. Segons l’Informe, Catalunya lidera el sector de la maquinària tèxtil a Espanya, concentrant-hi el 54% de les empreses i 7 de les 10 companyies líders.

llegir més

Llegir més

Rodalies promet més freqüència i fiabilitat dels trens a Sabadell

Rodalies de Catalunya vol assolir els 600.000 viatgers diaris l’any 2028 (actualment en té uns 400.000) i per aconseguir-ho només hi ha una fórmula: “hem d’aconseguir ser més fiables i ser capaços de portar més clients”. Ho ha explicat aquest dimecres al matí Pere Macias, coordinador del nou pla de Rodalies de Catalunya, en un esmorzar informatiu organitzat pel Gremi de Fabricants i la Fundació per la Indústria.

Llegir més

Impuls a l’Economia Circular i la Simbiosi Industrial al sector tèxtil català

 • Presentació dels projectes Valrestex i Texbio promoguts respectivament pel Gremi de Fabricants de Sabadell i per TEXFOR

La Confederación de la Industria Textil –TEXFOR– i el Gremi de Fabricants de Sabadell van presentar a les seves empreses els projectes TEXBIO i VALRESTEX, impulsats respectivament per cada entitat. Aquests dos projectes, subvencionats per l’Agència de Residus de Catalunya, tenen per objectiu fomentar l’economia circular al sector tèxtil català a través de la simbiosi industrial.

 

La simbiosi industrial busca millorar l’eficiència de l’ús dels recursos aprofitant les sinergies entre empreses mitjançant l’intercanvi de materials, energia i aigua. El que per a una empresa és un residu, per a una altra pot ser un recurs important. En concret, en l’execució dels projectes s’identificaran i avaluaran sinergies innovadores de simbiosi industrial, incidint especialment en els residus que generen les empreses per convertir-los en recursos per a unes altres, a més de generar una important reducció de l’impacte ambiental.

 

VALRESTEX i TEXBIO es focalitzen però, en perspectives complementàries, abastant l’àmbit català i local, i la simbiosi entre empreses tèxtils i d’altres sectors, com per exemple, la construcció, l’automoció, el packaging  o la simbiosi entre empreses del sector tèxtil. En l’execució d’aquests dos projectes independents, Texfor i el Gremi de Fabricants de Sabadell treballen de forma coordinada i comptem amb la  col·laboració tècnica del centre tecnològic Eurecat.

Valrestex-texbioAmb el suport de:

descarga (1)

 

Llegir més

INFORME DE RESULTATS DE L’ENQUESTA DE CONFIANÇA I CLIMA EMPRESARIAL. 1r Trimestre de 2019

 

L’elaboració dels Informes de Conjuntura de CRiRC són una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Sabadell, el Banc de Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic, el Gremi de Fabricants de Sabadell i amb la col·laboració del CIESC.

INFORME DE RESULTATS DE L’ENQUESTA DE CONFIANÇA I CLIMA EMPRESARIAL. 1r Trimestre de 2019

Llegir més

Bicentenari Escola Pia Sabadell Concerts

L’Escola Pia de Sabadell continua amb els actes de celebració del seu bicentenari.

Un dels actes estrella va ser el concert que el proppassat dia 3 de maig van realitzar professors  i exalumnes de l’escola a l’Espai Cultura de la ciutat.

Sota el títol “Grans clàssics” vam poder gaudir d’obres de Mozart o Vivaldi entre d’altres, executades de manera magistral i que varen assolir un notable èxit tant de públic com de crítica.

 

El proper i últim concert tindrà lloc a l’amfiteatre dels jardinets a les set de la tarda i anirà a càrrec de la formació sabadellenca de pop-rock alternatiu en català ALVIANS.

La formació també està formada en la seva majoria, per antics alumnes de l’escola i ens presentaran el seu darrer treball discogràfic, Sinusoïdal.

 

L’aforament és limitat i es poden reservar les entrades a la mateixa web de l’escola

Llegir més

SBD Cercle d’entitats

 

El dia 8 de maig, es va presentar públicament SBD Cercle d’entitats, en el marc del Debat “9 compromisos per Sabadell”

 SBD Cercle d’entitats és un punt de trobada d’entitats civils sabadellenques per reflexionar sobre temes que afectin a Sabadell. La iniciativa parteix de la convicció de que la societat civil s’ha d’implicar en la construcció de la ciutat,  participant de forma activa i compromesa fent propostes i el corresponent seguiment amb el  govern municipal i els grups polítics.

Actualment està format per 45 entitats d’àmbit social, cultural, esportiu i econòmic i és obert a totes les entitats civils que vulguin formar-ne part i s’ajustin a l’objectiu fundacional.

sbdcercleentitats@gmail.com
#sbdcercleentitats

 

Per a més informació

Elena Díaz (en representació de les Entitats promotores dels Debats)
sbdcercleentitats@gmail.com // ciesc@ciesc.com // Tel. 93.745.09.44

SBD Cercle d’entitats

Fundació Bosch i Cardellach, Gremi de Fabricants, Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell, CIESC, PIMEC, Centre Metal·lúrgic, Comerç Centre, Consorci Sanitari Parc Taulí, Fundació 1859 Caixa Sabadell, ESDI, UAB, Fundació per la Indústria, Càritas, Creu Roja, Rebost Solidari, Actua Vallès, CCOO, UGT, Xarxa Onion, Cooperativa Agrària del Vallès, Gremi de Fusters, Gremi d’Instal·ladors, Gremi de Reparació de tallers d’automòbils, ACTA, Gremi de Constructors, Gremi de Químics, Col·legi d’Enginyers, Col·legi d’Arquitectes, Federació d’associació Veïnals, Via Vallès, CIPO, Col·legi d’Agents Comercials, Club Natació Sabadell, Panatlhon Club Sabadell, Esquitx, AVAN, Atendis, Òmnium Cultural, Diari de Sabadell, i-Sabadell, ADENC, Sabadell5000, Castellers de Sabadell, Associació de Professionals i Amics del Tèxtil…

Llegir més

Vídeo Debat electoral “9 compromisos per Sabadell” Sessió final

Vídeo “9 compromisos per Sabadell” Sessió final 

 

Entitats impulsores dels Debats:
Fundació Bosch i Cardellach, Gremi de Fabricants, Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell, CIESC, PIMEC, Centre Metal·lúrgic, Comerç Centre, Consorci Sanitari Parc Taulí, Fundació 1859 Caixa Sabadell, ESDI, UAB, Fundació per la Indústria, Càritas, Creu Roja, Rebost Solidari, Actua Vallès, CCOO, UGT, Xarxa Onion, Cooperativa Agrària del Vallès, Gremi de Fusters, Gremi d’Instal·ladors, Gremi de Reparació de tallers d’automòbils, ACTA, Gremi de Constructors, Gremi de Químics, Col·legi d’Enginyers, Col·legi d’Arquitectes, Federació d’associació Veïnals, Via Vallès, CIPO, Col·legi d’Agents Comercials, Club Natació Sabadell, Panatlhon Club Sabadell, Esquitx, AVAN, Atendis, Òmnium Cultural, Diari de Sabadell, i-Sabadell, ADENC, Sabadell5000, Castellers de Sabadell, Associació de Professionals i Amics del Tèxtil…

Llegir més

Recull de premsa del Cicle de debats “9 compromisos per Sabadell” impulsat per SBD Cercle d’Entitats, una plataforma transversal que vol reflexionar sobre temes que afectin a la ciutat i aportar propostes concretes.

El Cicle ha constat de tres taules rodones per parlar del model territorial, el projecte econòmic i productiu i el projecte social, cultural i de coneixement que volem per la ciutat. La sessió final del Cicle va comptar amb els candidats dels partits polítics representants de l’ajuntament de Sabadell.

 

RESUM DE PREMSA CERCLE ENTITATS GFS

Llegir més

Núria Aymerich (Gremi Fabricants): “Sabadell necessita creure en ella i passar a l’acció”

Noticia del isabadell.cat – Irene Juárez, 3 maig 2019

 

Seguim amb la sèrie d’entrevistes a diverses persones vinculades al teixit associatiu de Sabadell. Amb motiu de les eleccions municipals, els entrevistats concretaran les prioritats que al seu parer tindrà el nou consistori, i valoraran l’estat actual de Sabadell. Continua la sèrie la secretària general del Gremi de Fabricants de Sabadell, Núria Aymerich. Podeu llegir totes les entrevistes a la secció ‘Sabadell proposa‘.

Llegir més

ITMA 2019

L’ISP DONA SUPORT A LA INTERNATIONAL TEXTILE MACHINERY EXHIBITION

Com en ocasions anteriors, l’ISP, Joves Empresaris i Directius Industrials, dona el seu suport a la ITMA 2019.

Els Joves empresaris tèxtils formen part del present i del futur de la indústria i de l’economia local i mundial. Empresaris amb interessos i objectius comuns, en continua evolució, preparats per ser presents a l’avantguarda del sector.

Imprimir

 

 

 

 

 

 

 

Llegir més

Cicle Diàlegs Economia: Present i futur del Vallès, amb la Sra. Matilde Villarroya, Directora General d’Indústria.

Data: 25 abril
Hora: 9.00-10.30h
Lloc: CIESC Seu del Gremi de Fabricants de Sabadell. C/St Quirze, 30 – Sabadell
Organitza: Consell d’Economia Productiva-CEP

L’estructura econòmica de la demarcació de Sabadell es caracteritza pel pes de la indústria, que representa el 23,2% de l’ocupació a Catalunya. El sector industrial s’enfronta a nous reptes com la digitalització de les pimes i la millora dels polígons que necessiten d’un esforç important per part de l’administració.

Llegir més

Sessió 3 del Cicle de Debats Electorals “9 Compromisos per Sabadell”

Des de la societat civil de Sabadell tenim la voluntat de compartir la nostra visió sobre quin creiem que ha de ser el futur de la nostra ciutat. Estem compromesos amb Sabadell.

Des d’ aquest esperit, organitzem el cicle DEBATS “9 compromisos per Sabadell”, amb motiu de les properes eleccions municipals del 26 de maig.

L’objectiu que ens mou és aportar la nostra visió sobre diverses problemàtiques i proposar diferents solucions.

En definitiva, com entitats compromeses amb la nostra ciutat, volem ser partícips, -conjuntament amb els representants polítics-, de la seva construcció i volem reforçar una etapa que es fonamenti en l’acord entre càrrecs electes i ciutadania.

Amb el títol general de “9 COMPROMISOS PER SABADELL”, s’organitzaran 3 sessions de debats temàtics protagonitzades per les entitats : 

Llegir més

DAC 6 i BIG DATA en l’àmbit tributari Els Tècnics Tributaris davant noves obligacions

Acte organitzat per l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears. C/ Lepant, 235, bxos. 08013 Barcelona. Tel. 932652728,  info@apttcb.cat.

Dia i horari: 30 d’abril de 2019. De 10.00 a 13.30 h.
Lloc de celebració: Hotel Alimara, C/ Berruguete, 126, 08035 Barcelona.
Import d’inscripció (IVA inclòs):

Associats (membres de Fettaf, Ciesc, Accid i AECA) … 75,00 €
2n assistent i següents … 50,00 €
No associats … 150,00 €

Inscripcions a www.apttcb.cat
És imprescindible reservar les places necessàries a www.apttcb.cat, les quals són limitades d’acord a l’aforament de la sala, i s’atendran per rigorós ordre d’inscripció.

Llegir més

INFORME DE CONJUNTURA NUM.5 de Sabadell i l’àmbit de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes. INDICADORS DE SEGUIMENT I ANÀLISI. 2n semestre de 2018

Des d’aquí poden consultar l’Informe de Conjuntura, núm.5 – 2n semestre de 2018, de Sabadell i l’àmbit de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes.

INFORME NÚM.5- 2N SEMESTRE 2018

L’elaboració dels Informes de Conjuntura de CRiRC són una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Sabadell, el Banc de Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal.lúrgic, el Gremi de Fabricants de Sabadell i amb la col·laboració del CIESC.

Llegir més

Sessió 2 del Cicle de Debats “9 compromisos per Sabadell”

Sessió 2:  QUIN PROJECTE ECONÒMIC I PRODUCTIU VOLEM PER LA NOSTRA CIUTAT?

Des de la societat civil de Sabadell tenim la voluntat de compartir la nostra visió sobre quin creiem que ha de ser el futur de la nostra ciutat. Estem compromesos amb Sabadell.

Des d’ aquest esperit, organitzem el cicle DEBATS “9 compromisos per Sabadell”,
amb motiu de les properes eleccions municipals del 26 de maig.

L’objectiu que ens mou és aportar la nostra visió sobre diverses problemàtiques i proposar diferents solucions.

En definitiva, com entitats compromeses amb la nostra ciutat, volem ser partícips, -conjuntament amb els representants polítics-, de la seva construcció i volem reforçar una etapa que es fonamenti en l’acord entre càrrecs electes i ciutadania.

Amb el títol general de “9 COMPROMISOS PER SABADELL”, s’organitzaran 3 sessions de debats temàtics protagonitzades per les entitats :

SESSIÓ 1: Model territorial. Data: 3 d’abril
SESSIÓ 2: Projecte econòmic i productiu. Data: 9 d’abril 
SESSIÓ 3: Projecte social, cultural, esportiu i de coneixement. Data: 24 d’abril 

Les 3 sessions es faran a la seu de la Fundació Bosch i Cardellach a les 19 h.

I una última sessió on seran convidats els caps de llista dels grups municipals presents a l’Ajuntament actual i que es presenten a les eleccions del 26 de maig.

SESSIÓ 4: SESSIÓ FINAL. Taula amb els caps de llista.
Data: 9 de maig a les 19h., a la seu de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.

Aquests debats oberts, són impulsats per institucions i entitats de la ciutat i hi participen persones expertes en les diverses temàtiques:

Fundació Bosch i Cardellach, Gremi de Fabricants, Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell, CIESC, PIMEC, Centre Metal·lúrgic, Comerç Centre, Consorci Sanitari Parc Taulí, Fundació 1859 Caixa Sabadell, ESDI, UAB, Fundació per la Indústria, Càritas, Creu Roja, Rebost Solidari, Actua Vallès, CCOO, UGT, Xarxa Onion, Cooperativa Agrària del Vallès, Gremi de Fusters, Gremi d’Instal·ladors, Gremi de Reparació de tallers d’automòbils, ACTA, Gremi de Constructors, Gremi de Químics, Col·legi d’Enginyers, Col·legi d’Arquitectes, Federació d’associació Veïnals, Via Vallès, CIPO, Col·legi d’Agents Comercials, Club Natació Sabadell, Panatlhon Club Sabadell, Esquitx, AVAN, Òmnium Cultural, Diari de Sabadell, i-Sabadell, ADENC, Sabadell5000 …

Per a més informació: ciesc@ciesc.cat / 93-745.09.44 (Elena Díaz – CIESC)

Llegir més

III DIADA CASTELLERA DEL TÈXTIL

Els Saballuts i el Gremi de Fabricants de Sabadell, organitzen la III DIADA CASTELLERA DEL TÈXTIL, el diumenge 7 d’abril, de 12:00h a 14:00h, al carrer Sant Quirze. Davant la seu del Gremi de Fabricants de Sabadell

Actuaran:

Minyons de Terrassa
Castellers de la Sagrada Família i
Castellers de Sant Cugat
Castellers de Sabadell

Reserveu a les vostres agendes. Us hi esperem!
Diumenge 7 d’abril
A partir de les 12:00h
Davant de la seu del Gremi de Fabricants
Carrer Sant Quirze, 30 – 08201 Sabadell – LOCALITZACIÓ

 

III DIADA CASTELLERA DEL TEXTIL

Llegir més

Sessió 1 del Cicle de Debats “9 compromisos per Sabadell” 

Des de la societat civil de Sabadell tenim la voluntat de compartir la nostra visió sobre quin creiem que ha de ser el futur de la nostra ciutat. Estem compromesos amb Sabadell.

Des d’ aquest esperit, organitzem el cicle DEBATS “9 compromisos per Sabadell”,
amb motiu de les properes eleccions municipals del 26 de maig.

L’objectiu que ens mou és aportar la nostra visió sobre diverses problemàtiques i proposar diferents solucions.

En definitiva, com entitats compromeses amb la nostra ciutat, volem ser partícips, -conjuntament amb els representants polítics-, de la seva construcció i volem reforçar una etapa que es fonamenti en l’acord entre càrrecs electes i ciutadania.

Amb el títol general de “9 COMPROMISOS PER SABADELL”, s’organitzaran 3 sessions de debats temàtics protagonitzades per les entitats :

SESSIÓ 1: Model territorial. Data: 3 d’abril
SESSIÓ 2: Projecte econòmic i productiu. Data: 9 d’abril 
SESSIÓ 3: Projecte social, cultural, esportiu i de coneixement. Data: 24 d’abril 

Les 3 sessions es faran a la seu de la Fundació Bosch i Cardellach a les 19 h.

I una última sessió on seran convidats els caps de llista dels grups municipals presents a l’Ajuntament actual i que es presenten a les eleccions del 26 de maig.

SESSIÓ 4: SESSIÓ FINAL. Taula amb els caps de llista.
Data: 9 de maig a les 19h., a la seu de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.

Aquests debats oberts, són impulsats per institucions i entitats de la ciutat i hi participen persones expertes en les diverses temàtiques:

Fundació Bosch i Cardellach, Gremi de Fabricants, Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell, CIESC, PIMEC, Centre Metal·lúrgic, Comerç Centre, Consorci Sanitari Parc Taulí, Fundació 1859 Caixa Sabadell, ESDI, UAB, Fundació per la Indústria, Càritas, Creu Roja, Rebost Solidari, Actua Vallès, CCOO, UGT, Xarxa Onion, Cooperativa Agrària del Vallès, Gremi de Fusters, Gremi d’Instal·ladors, Gremi de Reparació de tallers d’automòbils, ACTA, Gremi de Constructors, Gremi de Químics, Col·legi d’Enginyers, Col·legi d’Arquitectes, Federació d’associació Veïnals, Via Vallès, CIPO, Col·legi d’Agents Comercials, Club Natació Sabadell, Panatlhon Club Sabadell, Esquitx, AVAN, Òmnium Cultural, Diari de Sabadell, i-Sabadell…

Per a més informació: ciesc@ciesc.cat / 93-745.09.44 (Elena Díaz – CIESC)

Llegir més

Presentació de l’INFORME DE CONJUNTURA de Sabadell i l’àmbit de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes (núm. 5. Indicadors de seguiment i anàlisi. 2n. semestre del 2018. Valoracions i expectatives empresarials).

Comptarem amb una ponència inicial del Sr. Lluís Franco i Sala, President del CTESC (Consell de Treball,  Econòmic i Social de Catalunya).

L’elaboració dels Informes de Conjuntura de l’àmbit CRiRC són una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Sabadell, el Banc de Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic, el Gremi de Fabricants de Sabadell,  amb la col·laboració del CIESC.

La presentació d’aquest  informe tindrà lloc el proper divendres 5 d’abril, a les 12,30 del migdia, a la seu del Gremi de Fabricants (carrer de Sant Quirze, 30, Sabadell).

 

 

Llegir més

El Gremi de Fabricants i la Fundació per la Indústria reben al conseller Damià Calvet en un esmorzar de treball

Divendres, 22 de Febrer del 2019.  El Gremi de Fabricants i la Fundació per la Indústria han rebut aquest matí el conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Damià Calvet, en un esmorzar de treball per parlar sobre les necessitats que tenen les empreses en termes d’infraestructura i mobilitat pel creixement socioeconòmic del territori.

El President del Gremi, Blai Costa i Creus, que ha posat en valor el teixit empresarial d’aquesta àrea, ha demanat al govern de Catalunya solucions al dèficit d’infraestructures i atenció perquè les empreses puguin desenvolupar les seves activitats amb normalitat, ja que en aquests moments “estem gairebé ofegats i limitats”.

 Per la seva banda, el President de la Fundació per la Indústria, Josep Roca, ha defensat el pes de la indústria com a fonament de l’economia del nostre país i ha reclamat, també, “més facilitats per adequar les infraestructures de digitalització per tal que les empreses puguin desenvolupar la seva activitat de forma normalitzada en aquest món global”.

 Durant la seva intervenció, el conseller Calvet ha apostat perquè es completi el Quart Cinturó i ha defensat “un sistema de rondes que procuri una bona mobilitat per Sabadell”, afirmant que “quan els ajuntaments acordin una solució, la Generalitat hi serà”.  Calvet també ha dit que “el futur passa per la mobilitat sostenible” i ha apostat pel transport públic en els centres urbans i la dotació de més aparcaments de proximitat.

En referència al sistema tarifari del transport públic, el conseller de Territori i Sostenibilitat ha titllat l’actual sistema de corones d’obsolet i ha dit que no hi haurà cap més modificació en la tarifa metropolitana, malgrat les demandes de molt municipis com Sabadell, perquè el 2021 es preveu implantar el sistema tarifari quilomètric basat en les distàncies i les recurrències.

Davant d’una quarantena d’empresaris i representants de les principals entitats de la ciutat, el conseller també ha destacat la inversió de Territori amb els nous carrils de la C-58 que quedarà enllestida a finals d’any, amb 31’6M d’euros, i els 800M per perllongar el Metro del Vallès (FGC) i ha afegit “que s’han superat totes les expectatives inicials de demanda”.

 Durant l’esmorzar, en un intercanvi d’opinions i preguntes al conseller Calvet, alguns dels presents li han traslladat la necessitat de considerar el Vallès com una àrea estratègica pel país donat el seu pes industrial i demanden una dotació d’infraestructures i serveis adequada a les necessitats actuals.

 

Conseller4 Roca sala

 

 

Per mes informació:

Comunicació GFS i FI
Esther Sardans
Tel.: 617.863.302 //  93-745.09.44 // elena@gremifab.org

 

Llegir més

1a EDICIÓ DE “COM EMPRENDRE AMB ÈXIT”

Si estàs interessat en crear la teva pròpia empresa o projecte, aquí trobaràs la informació que busques: et farà perdre menys diners, guanyaràs temps i et serà més fàcil emprendre.

 Nosaltres volem acompanyar-te i assessorar-te en el procés d’ emprendre, des de la idea de negoci i fins la posada en marxa del teu projecte, amb el suport de professionals experimentats que faran molt més lleuger l’aprenentatge.

“Com emprendre amb èxit”  és un programa que proporciona a l’alumne que ha decidit emprendre la seva activitat per compte propi, coneixements i habilitats en relació al marc legal i financer; màrqueting i vendes; gestió de persones, i li facilita les eines necessàries per elaborar també el pla d’empresa.

El propòsit d’aquestes sessions formatives és el d’oferir les eines i recursos necessaris per a que qualsevol emprenedor interessat en crear una empresa pugui concretar la seva IDEA en un PROJECTE coherent que a la vegada pugui originar un NEGOCI viable en un futur.

Els objectius d’aprenentatge del curs són els següents:

 

 • Desenvolupar la capacitat d’iniciativa i el potencial emprenedor.
 • Diferenciar una idea d’una oportunitat de negoci.
 • Conèixer les característiques actuals dels factors d’èxit i de fracàs dels projectes emprenedors.
 • Aprendre la utilitat d’un pla de màrqueting i vendes.
 • Aprofundir en els recursos clau per a crear una empresa: legals, financers i de gestió de persones.
 • Potenciar les habilitats comunicatives i de lideratge.

 

PROGRAMA:
Inici: 5 de març de 2019
Finalització: 9 d’abril de 2019

Dates i horaris: Dues sessions setmanals, dimarts i dijous, de 13:00h a 16:00h (inclou dinar)

 

Dies 5, 7 i 12 de març ……………………………………………………… Mòdul La Idea

Dies 14, 19 i 21 de març ………………………………………………….  Mòdul Màrqueting i Vendes

Dies 26, 28 de març i 2 d’abril …………………………………………  Mòdul Finances I Legal

Dies 4 i 9 d’abril ………………………………………………………………  Mòdul Recursos Humans

 

Total Formació: Un total de 30 hores repartides en 11 sessions. A les sessions se impartirà una part teòrica i tallers pràctics per interioritzar la informació.

Tutories Individualitzades: Acabades les 11 sessions, tots els participants, emprenedors o empreses, tindran dret a 10 hores d’assessoria individualitzada.
 

 CONTINGUT:

 

 1. La idea
  • Quina és la teva idea de negoci?
  • Com pots elaborar el teu pla de negoci: el model CANVAS
  • Les claus d’un Producte Mínim Viable (PMV)
  • El valor de la cartera de clients
  • L’Estudi de Mercat i l’anàlisi de la competència
  • Planificació de la teva estratègia a través del model DAFO
 2. Màrqueting i vendes
  • Elaborar un Pla de màrqueting amb pocs recursos
  • El màrqueting a la web, SEO i SEM, e-comerç i xarxes socials.
  • Les millors tècniques de venda pel teu negoci
  • Argumentari i Suport
  • El Pla de Venda
  • Com planificar el Pressupost de vendes
  • El disseny del Pla d’operacions
 3. Finances i Legal
  • Elaborar el Pressupost econòmic-financer
  • El punt d’equilibri
  • Coneix el Balanç de situació
  • Avaluar la viabilitat econòmica del teu negoci
  • Possibles solucions

 

 • Com guanyar diners amb les compres
 • El finançament
 • Les principals formes jurídiques i de fiscalitat
 1. Recursos Humans
  • RRHH i RSE
  • Les principals habilitats comunicatives per donar a conèixer el teu negoci
  • El rol del líder
  • La gestió d’equips
  • Les tècniques de negociació

 

Inscripcions:

Les inscripcions al curs es poden realitzar a través del formulari d’inscripció.

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ ONLINE

 

Si ho desitgen també es pot realitzar la inscripció enviant un correu electrònic a gremifab@gremifab.org, o trucant al telèfon o 93-745.09.44.

 

Preu: 700€ (IVA no inclòs)

El preu del curs inclou:

. 11 sessions teòric- pràctiques, amb un total de 30 hores

. 10 hores d’assessoria individualitzada un cop acabades les 11 sessions

. Dinar de les 11 sessions

. Material del curs

 

Forma de pagament:

Per transferència bancària al número de compte indicat al formulari.

El Gremi de Fabricants es reserva el dret de cancel·lar el curs si no s’arribés al mínim d’assistents.

 

Més informació del curs:

 

Gremi de Fabricants de Sabadell
gremifab@gremifab.org // 93-745.09.44

 

 

SECOT és una associació sense ànim de lucre. Els seus voluntaris són els Sèniors, professionals, directius i empresaris que després de finalitzar la seva activitat laboral o estant en actiu, volen i ofereixen la seva experiència i coneixements en gestió empresarial o acadèmica a qui ho necessita.

Des de SECOT aposten per una formació adaptada a les necessitats i interessos del mercat laboral actual. L’associació compta amb un programa formatiu a través del qual els Sèniors imparteixen cursos de formació amb l’objectiu d’oferir les eines i habilitats necessàries per posar en marxa un projecte empresarial i garantir-ne el seu bon funcionament

 

Coneix les seves experiències d’èxit AQUÍ

https://www.secotbcn.cat

https://www.secot.org/index.php

 

El Gremi de Fabricants de Sabadell és una associació empresarial que te com a objectiu la defensa dels interessos de la indústria i en particular de la indústria tèxtil i desenvolupa una important labor de promoció i ajuda a les empreses mitjançant serveis d’alt valor.

 

Des del Gremi, s’identifiquen les necessitats de les empreses en matèria de formació tant a nivell tècnic com per a la potenciació del desenvolupament del talent, amb metodologies que siguin realment eficaces pels directius i pels treballadors en actiu, i oferim programes específics per als nostres agremiats.

Coneix el Gremi AQUÍ  

Llegir més

Sant Sebastià 2019- Lliurament dels Premis “Flocs Llana 2018”

Èxit d’assistència durant els actes de celebració de la Festivitat de Sant Sebastià, patró del Gremi de Fabricants.

Els actes centrals de la celebració s’han iniciat amb la conferència “Alba: la fàbrica de llum” a càrrec del Dr. Ramon Pasqual, pare del Sincrotró instal·lat a Cerdanyola del Vallès.

Durant el tradicional discurs de Sant Sebastià, el president del Gremi de Fabricants, Sr. Blai Costa i Creus, ha demanat als partits polítics “propostes concretes i reals per repensar la ciutat i recuperar la capitalitat de Sabadell.” El president també ha posat el focus al Vallès per exigir una empenta industrial acompanyada de noves infraestructures i millores en la mobilitat. Costa ha  afegit que “el Gremi vol seguir present en la construcció del futur de Sabadell, del tèxtil i de la indústria, aportant coneixement i feina per millorar la vida de les persones, amb confiança i una clara exigència per l’eficàcia i la qualitat.”

Seguidament, i amb la presència de l’alcalde de la ciutat, Maties Serracant i la Secretària General del Gremi, Núria Aymerich, s’han lliurat els Premis “Floc de Llana 2018”. En aquesta quarta edició s’han atorgat a:

L’empresa tèxtil LANITEX S.A., per la seva trajectòria industrial des del 1953; pel seu entusiasme, prudència i qualitat, que juntament amb el treball en equip i l’anàlisi de la informació han augmentat la seva capacitat d’adaptació al mercat actual, canviant i competitiu.

L’entitat sabadellenca Associació de professionals i amics del tèxtil, per la seva vocació altruista en la preservació de la memòria històrica del tèxtil sabadellenc; i pel foment del coneixement i la investigació en benefici del present i del futur del sector a Sabadell.

I el Dr. Josep Maria Benaul per la seva dilatada trajectòria professional d’investigació i divulgació de la història industrial tèxtil, i les seves aportacions sobre la indústria llanera i sobre Sabadell.

L’alcalde Maties Serracant ha tancat els actes de la festivitat de Sant Sebastià, mostrant coincidències amb el Gremi i ha dit “tenim un repte: Sabadell no és si no és Vallès”. Serracant ha reivindicat, en aquest sentit, avançar sota la conjunció dels tres grans actius sabadellencs: l’emprenedoria, la creativitat i el teixit d’entitats.

_00A0049

Llegir més

SANT SEBASTIÀ 2019- Lliurament dels Premis “Floc de Llana 2018”

El dilluns, 21 de gener,  el Gremi de Fabricants commemora la Festivitat de Sant Sebastià, patró de l’entitat.

Aquesta diada és pel Gremi un espai de retrobament amb els seus agremiats i la societat civil sabadellenca, un temps dedicat al reconeixement de la tasca comuna envers el sector tèxtil, la indústria i la nostra ciutat.

Els actes de commemoració es realitzaran a la seu del Gremi i s’iniciaran amb l’ofrena a Sant Sebastià i la cantada de Goigs.

Seguidament, s’impartirà  la  conferència: “ALBA: UNA FÀBRICA DE LLUM” a càrrec del Sr. Ramón Pasqual de Sans, President de la Comissió executiva del Sincrotró Alba (2003-2016) i promotor del projecte.

 

La celebració de la festivitat patronal continuarà, al Saló d’Actes de l’entitat, amb la intervenció del president del Gremi de Fabricants, Sr. Blai Costa i amb  el lliurament dels PREMIS “FLOC DE LLANA 2018”.

Aquests premis són un reconeixement a empreses i persones per la seva trajectòria en el sector tèxtil, i a entitats pel seu compromís amb la ciutat.

 

Llegir més

Cicle Diàlegs Economia- Uriach 180 de transformació en salut i benestar

Data i hora: dimarts 22 de gener a les 09:00-10:45h
Lloc: Cambra de Comerç de Sabadell – (Av. Francesc Macià, 35, 08206 Sabadell)
Organitza: Consell d’Economia Productiva-CEP
Confirmació d’assistència: ciesc@ciesc.com // 93-745.09.44 (Elena Díaz

Uriach, empresa del sector de la salut i el benestar, amb més de 180 anys d’història, ha sabut adaptar-se en els darrers anys als intensos canvis del sector amb estratègies adequades, liderades per Oriol Segarra amb la implicació de la Familia Uriach. Amb presència a Espanya, Itàlia i Portugal i vendes internacionals a més de 70 països, aquest canvi ha suposat per Uriach créixer un 75% en vendes i multiplicar per 4 el seu EBITDA en el període 2013-2017.

Llegir més

JORNADA TÈXTIL RESIDU ZERO

El Gremi de Fabricants ha acullit avui la presentació del projecte Tèxtil Residu Zero,  impulsat conjuntament amb l’Ajuntament de Sabadell i la col·laboració de la Diputació de Barcelona, per ajudar a les empreses tèxtils del Vallès a la identificació i possibilitats de valorització dels seus residus, tendint al residu zero.

El Gremi de Fabricants, amb Tèxtil Residu Zero vol facilitar el procés d’implementació dels criteris de l’Economia circular i la simbiosi industrial per alimentar la cadena de valor del seu procés productiu, afavorir la seva competitivitat i reduir l’impacte medioambiental.

En la presentació han intervingut la secretària general del Gremi de Fabricants, Núria Aymerich; la cap de Dinamització Empresarial de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sabadell, Iolanda Repullo; la tècnica de la Unitat de  Sostenibilitat d’Eurecat, Laura Rovira; el catedràtic d’universitat i professor emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya, Dr. Josep Maria Canal; el director de Hidrocolor i responsable de medi ambient, Josep Moré; el Sales Manager de Hilaturas Arnau, Joan Santamaria, i Elena Díaz, coordinadora tècnica del projecte, en representació del Gremi de Fabricants.

economia circular 2

Tèxtil Residu Zero és un projecte impulsat conjuntament pel Gremi de Fabricants de Sabadell i l’Ajuntament de Sabadell entorn a la implementació de l’economia circular i la simbiosi industrial al tèxtil de la comarca, des de la base de la valorització dels residus, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
L’Ajuntament de Sabadell i el Gremi de Fabricants de Sabadell col·laboren, des de fa anys, en diverses actuacions de millora del tèxtil per enfortir la competitivitat de les empreses de l’entorn.

 

logos

Llegir més

PRESENTACIÓ DE L’ENQUESTA DE CONFIANÇA I CLIMA EMPRESARIAL TERCER TRIMESTRE 2018

Les entitats promotores de l’ Informe de Conjuntura de Sabadell i la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes han presentat l’Enquesta de Confiança i Clima Empresarial corresponent al tercer trimestre de 2018 i les expectatives per al quart trimestre. L’elaboració de l’Enquesta, a càrrec de la Secretaria Tècnica del CIESC, es presenta trimestralment i els Informes de Conjuntura, semestralment.
Els Informes de Conjuntura de Sabadell i la CRiRC i l’Enquesta de Confiança i Clima Empresarial són una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Sabadell, el Banc de Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic, el Gremi de Fabricants de Sabadell i amb la col·laboració del CIESC.

 

LINK de l’ENQUESTA

Llegir més

Sabadell i la Gran Guerra

El Gremi de Fabricants col·labora al programa d’activitats de l’aniversari de la Gran Guerra

“ El perquè del Cicle
Del 4 d’agost de 1914 a l’11 de novembre de 1918, la Gran Guerra (o Primera Guerra Mundial) va assolar el continent europeu i el Pròxim Orient. La transcendència històrica d’aquesta contesa s’havia de projectar molt més enllà dels fets estrictament bèl·lics de llavors per arribar fins als nostres dies. Certament Espanya va restar neutral en aquell conflicte armat, la qual cosa no vol dir que en quedés al marge. Menys encara Catalunya i molt menys Sabadell, on la Gran Guerra deixaria una forta empremta tant els ordres polític i sindical, social i cultural (arts, música i esports), com econòmic, industrial i tecnològic.

Va ser durant la Gran Guerra que la imbricació entre Sabadell i Europa assolia unes dimensions excepcionals, sobretot –però no només– pel què fa a les manufactures, ja que durant la contesa, la creativitat cultural bullia a la ciutat tot establint àmplies connexions amb Europa…” LLEGIR MÉS

Programa complert del cicle

Activitats del programa Sabadell i la Gran Guerra, al Gremi de Fabricants de Sabadell:

Dimarts, 6 de novembre
A 2/4 de 7 de la tarda
Gremi de Fabricants de Sabadell (carrer Sant Quirze, 30)
Conferència Centenari de la Torre de l’Aigua de Sabadell (1918-2018), a càrrec de Josep Alavedra i Joan Serra.
Organitza: Fundació Bosch i Cardellach.

ACTE CENTRAL
Diumenge, 11 de novembre
A partir de les 11 del matí
Al vestíbul de l’estació Sabadell Plaça Major dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya teatralització de la signatura de l’armistici de final de la Gran Guerra a cura de la Joventut de la Faràndula, Teatre del Sol i Ciervo Teatre i actuació de la Societat Coral Estrella Daurada.
Coordina: Sabadell Teatre Associació.
Col·laboren: Fundació Bosch i Cardellach i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

En acabar, cercavila amb la participació dels gegants de la ciutat i de la Banda Bufasons fins el Gremi de Fabricants de Sabadell (carrer de Sant Quirze, 30) on en el Saló principal de la institució tindrà lloc l’acte acadèmic Tres tocs sobre Sabadell i la Gran Guerra, que conduirà l’historiador Josep Ma. Benaul, amb les intervencions de Montserrat Llonch (La projecció internacional de la ciutat en aquells temps); Esteve Deu (L’impacte de la Gran Guerra en l’economia local); i Rafael Luque (Les conseqüències en el món laboral sabadellenc: reivindicacions i conflictivitat).
Organitza: Fundació Bosch i Cardellach
Col·laboren: Ajuntament de Sabadell i Gremi de Fabricants de Sabadell

Dijous, 15 de novembre
A 2/4 de 7 de la tarda
Gremi de Fabricants de Sabadell (carrer Sant Quirze, 30)
Conferència L’impacte de la Gran Guerra sobre l’economia sabadellenca, a càrrec d’Esteve Deu.
Organitza: Fundació Bosch i Cardellach.

Dijous, 29 de novembre
A 2/4 de 7 de la tarda
Gremi de Fabricants de Sabadell (carrer Sant Quirze, 30)
Conferència Cròniques d’una guerra. La premsa de Sabadell 1914-1918, a càrrec de Josep Alavedra i Genís Ribé.
Organitza: Fundació Bosch i Cardellach.

Dijous, 13 de desembre
A 2/4 de 7 de la tarda
Gremi de Fabricants de Sabadell (carrer Sant Quirze, 30)
Conferència Les vagues a Sabadell durant els anys de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), a càrrec de Rafael Luque.
Organitza: Fundació Bosch i Cardellach

Per a més informació: CONSULTEU

Llegir més

Cicle Diàlegs Economia: La FP Basca, model d’excel·lència europeu. Amb Iñaki Mujika, Director Executiu de TKNIKA  Centre d’Investigació i Innovació aplicada de la FP del País Basc

Data i hora: dia 7 de novembre a les 8:45h.
lloc: Cambra de Comerç de Sabadell – Av. Francesc Macià, 35, 08206 Sabadell
Organitza: Consell d’Economia Productiva-CEP
Confirmació assistència: ciesc@ciesc.com – 93.745.096.44 (Elena Díaz)

A Catalunya i Espanya el model de Formació Professional ha estat i és un tema que suscita gran interès i preocupació.
La 4a. Revolució Industrial impulsa nous reptes empresarials i la necessitat de capacitats professionals emergents, el que fa que la FP també hagi de donar resposta a aquest nou entorn productiu i competitiu.
Iñaki Mujika, ens presentarà el model de TKNIKA, i la seva imbricació amb el món empresarial.

Llegir més

El tèxtil continua creant ocupació a l’ àrea de Sabadell

El sector tèxtil, confecció i pell manté una dinàmica molt positiva en l’àmbit de Sabadell, Conca del Ripoll i la Riera de Caldes. Segons les dades de l’Informe de Conjuntura de Sabadell i la CRiRC, durant el segon trimestre de l’any, l’ocupació ha crescut un 6,4% en relació al mateix període de l’any anterior, un augment que supera àmpliament el del conjunt del sector a Catalunya (1,9%). Al municipi de Sabadell, el comportament va ser també positiu si bé a un ritme més moderat.

L’objectiu de l’Informe és disposar de diversos indicadors que permeten fer un seguiment de la conjuntura socioeconòmica, fer-ne una anàlisi i avaluar periòdicament la situació, les necessitats i oportunitats en el nostre territori.

Les entitats que promouen l’Informe són L’Ajuntament de Sabadell, Banc Sabadell, Cambra de Comerç de Sabadell, Centre Metal·lúrgic i Gremi de Fabricants de Sabadell, amb la col·laboració del CIESC.

Llegir més

El Gremi de Fabricants i els Castellers de Sabadell presenten les noves camises i domassos

L’acte serveix per presentar el Castelloscopi instal·lat des del passat 17 de setembre al Gremi
El Castellers de Sabadell i el Gremi de Fabricants han presentat les noves camises i domassos de la colla, una mostra més d’aquesta col·laboració entre Gremi i Saballuts, dues entitats que treballen fent equip, compromesos amb la ciutat i amb la cultura.

Llegir més