Documentació actualizada pel Ministeri de Sanitat on s’especifica el Mètode de fabricació de mascaretes quirúrgiques validat pel Laboratori Aitex. Aquest suport tècnic pretén facilitar la producció a l’empresari per agilitzar el procés posterior de validació.

Actualizacion_Documentacion tecnica en materia productos_ COVID_19