En aquest document podeu consultar les bases reguladores dels programes de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

basesreguladorasfpocfcc